... / ... / Aanbod opleiding/training workshop/e-learning / Opleidingsaanbod Erasmus MC Academie

Opleidingsaanbod Erasmus MC Academie

Bij ‘werkend leren’ zijn Erasmus MC en  het praktijkveld partners in het ondersteunen van zorgprofessionals in opleiding.

Het opleidingsaanbod van Erasmus MC Academie leidt op tot een groot aantal functies in het ziekenhuis. Op dit moment zijn er onder meer 30 vervolgopleidingen voor verpleegkundigen, 4 medisch ondersteunende beroepsopleidingen en 3 consulentenopleidingen. Twee opleidingen kennen een multidisciplinaire instroom. Het verbindende element tussen de opleidingen is dat de opleidingen volgens het zogenaamde inservice-model zijn vormgegeven. Alle studenten hebben een dienstverband met een Zorginstelling. In dit 'werkend leren' zijn het praktijkveld en Erasmus MC partners en werken nauw samen in het ondersteunen van de zorgprofessional in opleiding.
De beroepspraktijk is leidend voor de vormgeving en inhoud van de opleidingen.

Daarnaast verzorgt Erasmus MC Academie een groot aantal vakinhoudelijke maatwerktrajecten en ook scholingen op het gebied van management development, personeelsbeleid, kennis en wetenschap, communicatie, coaching, reanimatie en voorbehouden handelingen.

Verwijzing naar:

 

OWC Onthull_beeld-mrt-2013 OWC Onthull_beeld-mrt-2013