... / ... / SkillsLab / ERCATHAN - Minimaal Invasieve Longchirurgie

ERCATHAN - Minimaal Invasieve Longchirurgie

logo Ercathan 3

De topografische anatomie, meer specifiek de complexe chirurgische anatomische verhoudingen, blijven moeilijk te bevatten. Gezien het feit dat binnen de geneeskunst almaar nieuwe technieken en interventies ontstaan en er daarbij meer beroep wordt gedaan op de beeldvorming, kan de relatie tussen vorm en functie niet genoeg worden benadrukt. De kunde om de 2D opname om te zetten naar de 3D setting is imperatief binnen de minimaal invasieve chirurgie. Derhalve vraagt de huidig technologische era nieuw inzicht in de anatomie om de complexiteit te bevatten.

De cursus heeft als doel het verkrijgen van kennis over de functionele en toegepaste chirurgische anatomie en hiermee een nieuwe dimensie toe te voegen aan de reguliere anatomie. Gedurende de gehele cursus staan de pijlers topografie, morfologie en fysiologie centraal bij het bespreken van alle onderdelen.

Opbouw cursus

Tijdens deze masterclass zullen theoretische inleidingen worden gevolgd door demonstraties en snijzaalpractica. Allereerst wordt de functionele en toegepaste anatomie van de thorax besproken aan de hand van humane kadavers, om vervolgens zelf longen te dissecteren. Vervolgens wordt  deze kennis toegepast op cross-sectionele longpreparaten en thoracoscopische modellen alwaar de belangrijkste structuren werden vrij geprepareerd en de cursist een goed beeld krijgt van de 3D anatomie en topografie vanuit een minimaal invasief oogpunt. Hierbij worden de kernpunten en ‘pitfalls’ van de minimaal invasieve longchirurgie besproken. Uiteindelijk voeren de cursisten zelf een VATS lobectomie uit op humane kadavers onder ‘real-time’ begeleiding.

De masterclass is opgebouwd uit vier delen:
1. Functionele en toegepaste thorax anatomie: Hier wordt de opbouw van de thorax en longen besproken waarbij er telkens de brug wordt gemaakt met de kliniek of een belangrijk fysiologisch principe.
2. Dissectie: Weefselgevoel en het omgaan met structuren in 3D.
3. Anatomie in situ: Na het bestuderen van de verschillende systemen worden de longen onderzocht in humane specimen om zo de relatie met de omliggende structuren te bestuderen ter voorbereiding op de VATS lobectomie.
4. VATS lobectomie: Op humane kadavers wordt de procedure zelf uitgevoerd onder ’real-time’ demonstratie en begeleiding. Elke cursist kan minimaal 1 VATS lobectomie per kant zelfstandig uitvoeren.

Proctors
A.P. Maat, cardiothoracaal chirurg, afdeling thoraxchirurgie Erasmus MC, Rotterdam.
O. Birim, cardiothoracaal chirurg, , afdeling thoraxchirurgie Erasmus MC, Rotterdam.
Y.J. Taverne, functioneel anatoom, afdeling thoraxchirurgie Erasmus MC, Rotterdam.
P.J. van Huystee, algemeen chirurg, Haga ziekenhuis, Den Haag.
E. Hekma, algemeen chirurg, Rijnstate, Arnhem.
E. de Loos, algemeen chirurg , Atrium MC, Heerlen.

Datum: 19 en 20 maart 2020
Inschrijfkosten:   € 600,- 
Datum en inschrijven: Eduweb 


Deze cursus wordt gesponsord door: logo JJMED