Speerpunten

Patiëntenzorg
Is vooruitstrevend in het toepassen van de modernste radiologische technieken, het uitvoeren van hoogwaardige diagnostiek en beeldgestuurde interventies. De afdeling streeft ernaar de aanvrager zo snel en efficiënt mogelijk te voorzien van de juiste diagnose. Hiermee legt de afdeling het fundament voor interdisciplinaire communicatie binnen de organisatie.

De röntgenfoto is de bekendste verrichting van de radiologie in een ziekenhuis. Tegenwoordig is er echter sprake van een veel breder aanbod van diagnostische (wat voor ziekte heb ik?) en therapeutische (welke behandeling krijg ik?) onderzoeken. Binnen de radiologie draait het om het zo snel en doeltreffend mogelijk verstrekken van nauwkeurige diagnostische informatie aan aanvragende specialisten en in sommige gevallen het aanbieden van een behandeling. Informatie, die de diagnostische behandelmogelijkheden aanduidt, uitbreidt, uitsluit of vaststelt en die zowel specialist als de patiënt zekerheid kan bieden. Dagelijks vinden er binnen de afdeling Radiologie zo'n 500 tot 800 onderzoeken plaats.


Opleiding en Onderwijs
Garandeert topopleidingen tot algemeen radioloog en laborant, die een goede basis vormen voor de verdere specialisatie binnen het vakgebied.

Op de afdeling Radiologie worden dagelijks mensen opgeleid en wordt onderwijs gegeven. Gemiddeld 25 (basis) artsen (arts-assistenten of aios) worden in 5 jaar opgeleid tot radioloog. Verder kunnen afgestudeerde radiologen zich specialiseren op onze afdeling in een deelgebied van de radiologie, b.v. neuroradiologie (“fellowship”). Ook komt er wekelijks een aantal 5e jaars co-assistenten op de afdeling, die hun klinische fase (het echte werk in het ziekenhuis) starten op onze afdeling. Zij krijgen onderwijs van de arts-assistenten radiologie. Ook zijn er 15 radiodiagnostisch laboranten in opleiding op de afdeling. Naast deze opleidingen biedt de afdeling ook stageplaatsen aan voor verschillende Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en universitaire studies.


Research
Voert wetenschappelijk onderzoek uit, gericht op het verhogen van de kwaliteit en de efficiëntie van de radiologische dienstverlening ten behoeve van de patiëntenzorg.

Ontwikkelingen in de radiologie staan niet stil - getuige het brede aanbod van diagnostische en therapeutische mogelijkheden in de patiëntenzorg - sinds de ontdekking van röntgenstralen. Wetenschappelijk onderzoek maakt deze ontwikkelingen tot op de dag van vandaag mogelijk. Dagelijks zijn op onze afdeling onderzoekers bezig met het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens. Beginnend onderzoekers (promovendi) worden hierin begeleid om zo na 4 jaar te kunnen promoveren en de titel dr. te verkrijgen. Deze werkzaamheden vindt u terug in wetenschappelijke resultaten, die op verschillende wijzen worden gepubliceerd en gepresenteerd op (inter)nationale congressen en symposia.