... / ... / ... / Aios / Algemene informatie

Algemene informatie

Opleiding
Sinds 1 juli 2015 is de gefuseerde medische vervolgopleiding radiologie en nucleaire geneeskunde (CORONA) onder de naam 'opleiding Radiologie' van start gegaan. De duur van deze nieuwe opleiding is 5 jaar. Een aios werkt op alle locaties van het Erasmus MC, inclusief het Erasmus MC Kanker Instituut Daniel den Hoed en het Sophia Kinderziekenhuis. Een arts-assistent participeert in de patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap. Verplichte uitwisseling met één van de perifere opleidingen (Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht, St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg) vindt plaats gedurende één jaar van de opleiding.

In het tweede deel van de opleiding wordt een differentiatie in nucleaire geneeskunde en in aandachtsgebieden van de radiologie aangeboden. De afdeling kent naast de Nucleaire Geneeskunde acht andere aandachtsgebieden (AG's), waaronder Abdomen, Cardio/Thorax, Interventie, Kinder, Musculoskeletaal, Neuro en Hoofd-Hals, en Mamma. Elk aandachtsgebied heeft een aandachtsgebiedcoördinator (AGC) die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling binnen het aandachtsgebied.

Iedere aios dient minimaal één differentiatie te volgen.

Modern opleiden
De afdeling hecht veel waarde aan modern opleiden. Een belangrijk aspect van de moderne medische opleiding zijn de competenties waarmee het leerproces van de individuele aios in beeld wordt gebracht. De kern van competentiegericht opleiden is het integraal leren en toetsen van kennis, vaardigheden en attitude in een beroepsactiviteit: het leren op de werkplek. Op basis van de Canadese CanMEDS zijn zeven algemene competenties geïdentificeerd: medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, en professionaliteit. De opleidingsprogramma's zijn zo ingericht dat de aios wordt opgeleid, onderwezen en getoetst vanuit het perspectief van deze competenties.

De beroepsactiviteiten waaruit het vak is opgebouwd, en waarin dus alle kennis, vaardigheden en attitudes aan bod komen, worden in de onderwijskundige literatuur Entrustable Professional Activities (EPA's) genoemd. EPA's zijn beroepsactiviteiten die tezamen het gehele spectrum van het vak omvatten. Voorbeelden van EPA's in de opleiding tot Radioloog zijn: een MR van de wervelkolom, een specialistische echografie van de gewrichten en een skeletscintigafie.

Ieder aandachtsgebied heeft een eigen themakaart met de bijbehorende EPA's. Deze zijn terug te vinden in het opleidingsplan. De EPA's worden gekoppeld aan te behalen beheersingsniveaus. Vanaf niveau 3 wordt grotendeels al zelfstandig gehandeld.

1 = heeft kennis van
2 = handelt onder strenge supervisie
3 = handelt onder beperkte supervisie
4 = handelt zonder supervisie
5 = superviseert en onderwijst

Contact
De opleider van de opleiding Radiologie & Nucleaire Geneeskunde is Dr. Winnifred van Lankeren.
Voor vragen kan er contact worden opgenomen met Desiree Jonckheer, secretaresse. (d.jonckheer@erasmusmc.nl)

Sollicitatieformulier aios
Klik hier voor het solliciatieformulier voor de aios.