... / ... / ... / Alles over CI / De revalidatie.

De revalidatie.

Het verloop van de revalidatie.

Revalidatiefolder
Voordat de werkelijke revalidatie start, wordt de revalidatiefolder (samen met de revalidatieafspraken) opgestuurd. In de folder staat vermeld wat er tijdens de revalidatie allemaal staat te gebeuren. Hoe gaat bijvoorbeeld de eerste afregeling in zijn werk en hoe zit het met het verzekeren van een CI? Deze vragen worden beantwoord in de revalidatiefolder.

U krijgt ook een folder met richtlijnen. In deze folder staat wat u wel en niet mag of kunt met een CI. Mag u bijvoorbeeld zwemmen of een MRI laten maken? In de folder over de richtlijnen wordt alles duidelijk uitgelegd.

Wij raden wij u aan om een verzekering af te sluiten voor het uitwendig gedeelte van het CI. De ingangsdatum is de datum van de 1e afregeling. Het merk, type, serienummer en de verzekerde waarde / aankoopbedrag kunt u bij het CI-team navragen. Heeft u de verzekering online afgesloten, dan hoeft u de papieren niet mee te nemen naar de eerste afspraak.

Revalidatieperiode
Tijdens de eerste afregeling bij de audioloog wordt de processor aangesloten. Vervolgens komt u bij de logopedist die zal bekijken wat u al hoort met uw CI. Geluiden zullen heel anders klinken dan u gewend bent. U kunt na de eerste afregeling ook nog niet verstaan met uw CI.
Het verloop van de hoorrevalidatie is per persoon verschillend. De revalidatie bij de
logopedist en audioloog wordt aangepast aan uw voortgang. Er worden oefeningen
meegegeven om geluiden, klanken, woorden en zinnen van elkaar te leren onderscheiden en te interpreteren. Deze oefeningen doet u thuis met uw oefenpartner. Aan het einde van de revalidatieperiode wordt gekeken of er eventueel nog extra afspraken bij de audioloog en/of de logopedist nodig zijn.
Ervaring leert dat in de eerste drie maanden na de eerste afregeling de grootste vooruitgang wordt geboekt. Na deze eerste drie maanden zal het functioneren met uw CI zich echter nog verder ontwikkelen.

Nazorg
Na de revalidatieperiode wordt u één keer per jaar opgeroepen voor nazorg. De eerste afspraak hiervoor wordt ongeveer een jaar na de eerste afregeling gepland. De logopedist neemt testen bij u af om te bepalen hoe goed u kunt verstaan met uw CI. De audioloog kijkt de instellingen en het technisch functioneren van de CI na. Eventueel vinden aanpassingen van de instellingen plaats.