... / ... / ... / Alles over CI / Wanneer?

Wanneer?

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een CI?

De wereld van doven en slechthorenden verandert ingrijpend door het weer horen na implantatie van een CI. Rolpatronen veranderen en afhankelijkheden verminderen of verdwijnen zelfs. Het is verstandig om een keer met uw partner en familie stil te staan bij deze veranderingen en wat de mogelijke consequenties hiervan zouden kunnen zijn. Vanwege de eisen die het CI-team stelt aan een CI-kandidaat is een goede selectie nodig en moet u uitvoerig getest worden. Dit gebeurt tijdens de selectieprocedure.

De criteria voor cochleaire implantatie zijn de afgelopen jaren veranderd. Dit komt omdat de resultaten met een CI verbeteren. Hieronder staan een aantal criteria vermeld. Per patiënt wordt naar de criteria gekeken.

Momenteel gelden de volgende algemene criteria:
- Er is sprake van een (zeer) ernstig gehoorverlies aan beide oren waarvan de oorzaak in het slakkenhuis is gelegen. Het is belangrijk dat de gehoorzenuw goed werkt.
- Een hoortoestel kan het spraakverstaan niet of nauwelijks verbeteren. Dit moet blijken uit een recente proef met één of twee hoortoestellen. De KNO-arts of audioloog kan besluiten dat een proef met (andere) hoortoestellen moet worden opgestart als
onderdeel van de selectieprocedure.
- Er is sprake van een gesproken spraak- en taalontwikkeling.
- De CI-kandidaat is gemotiveerd voor de revalidatie. De revalidatie vraagt veel inzet, aandacht en doorzettingsvermogen.
- Het is belangrijk dat de CI-drager met teleurstellingen om kan gaan en inzicht heeft in de eigen grenzen. Naast de winst van het beter horen komen er bij iedere CI-drager momenten voor dat hij/zij op grenzen stuit en dus niet meer beter kan gaan verstaan.
- De kandidaat is in redelijke tot goede gezondheid en communicatief ingesteld.

Vanwege de eisen die ons CI-team stelt aan een CI-kandidaat is een goede selectie nodig en moet de kandidaat uitvoerig getest worden.