... / ... / ... / Alles over CI / Electro-akoestische stimulatie (EAS)

Electro-akoestische stimulatie (EAS)

Wanneer een cochleair implantaat in het slakkenhuis wordt geplaatst, gaat de
oorspronkelijke functie van het slakkenhuis verloren. Meestal is dat geen probleem,
omdat het slakkenhuis toch al niet of nauwelijks meer functioneert.
Soms werkt een deel van het slakkenhuis echter nog goed: de hele lage frequenties zijn nog min of meer hoorbaar maar de hogere tonen worden niet meer gehoord. Bij deze vorm van slechthorendheid kan soms gebruik worden gemaakt van een ander soort cochleair
implantaat. Dit type bestaat uit een speciale elektrode.

Gehoorsparend
Door zeer voorzichtig te implanteren, kan het gehoor in de lage tonen soms gespaard blijven. De hogere tonen worden hierna elektrisch opgewekt terwijl de lagere tonen door een luidspreker in de gehoorgang worden doorgegeven, zoals bij een gewoon hoortoestel. Het uitwendige deel van een CI (de processor) bestaat dan eigenlijk uit een combinatie van een CI en een normaal hoortoestel. Deze manier van horen wordt electro-akoestische stimulatie (EAS) genoemd. Als u voor dit type implantaat in aanmerking komt, wordt dit door de KNO-arts en de audioloog met u besproken.

Kom ik in aanmerking?
De audioloog en KNO-arts bespreken met u of u, afhankelijk van uw gehoorverlies, eventueel voor dit type implantaat in aanmerking komt.