... / ... / Algemene informatie / Ons team en de contactgegevens

Ons team en de contactgegevens

Het Cochleair Implantatieteam Rotterdam is in 2000 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de afdeling KNO van het Erasmus MC en de Koninklijke Auris Groep. Inmiddels vervult het CI-team Rotterdam een belangrijke regionale functie voor deze ingreep bij kinderen en volwassenen.
Onze medewerkers hebben veel ervaring met de diagnostiek, revalidatie en begeleiding van slechthorende en dove kinderen en volwassenen. Voor kinderen is er direct contact met gezinsbegeleiders en met medewerkers van de Dr. M. Polanoschool voor slechthorende en dove kinderen.


                        Het advies om een CI te plaatsen, de operatie, en de begeleiding bij het (opnieuw) leren horen met een CI is teamwerk. U krijgt met een aantal disciplines te maken: KNO-arts, audioloog, logopedist, maatschappelijk werker en psycholoog.

Het team in Rotterdam bestaat momenteel uit de volgende mensen:

Coördinatie
L. Benthem, K. Vrijman-Douma
KNO-artsen
R.M. Metselaar, M.P. van der Schroeff, R.J. Pauw
Audiologie
A. Goedegebure, J.L.Vroegop, N.C. Homans, G. Dingemanse
Logopedie
E.A. Doorduin, D.F. van den Bosch, B. van Oel
Maatschappelijk Werk
S. Ramlal-Orie, B. Telleman - Oosterveer
Psychologie
M.G. Lechner

Telefonisch bereikbaar via:
010-7031812

Per mail bereikbaar via (ook voor storingen*):
ci@erasmusmc.nl
*mail wordt alleen op werkdagen (ma-vrij muv feestdagen) bekeken en beantwoord.

Het postadres van het CI-secretariaat is:
Erasmus MC
t.a.v. CI-team Rotterdam, kamer NT-312
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam