... / ... / Gehoor en CI / Werking van het gehoor

Werking van het gehoor

Werking van het gehoororgaan
Het gehoororgaan bestaat uit vier onderdelen
1. De oorschelp met de gehoorgang vormt het buitenoor. Geluidsgolven gaan via de gehoorgang naar het trommelvlies.

2. Het middenoor bestaat uit het trommelvlies en de middenoorbeentjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel. Het middenoor is, in een gezonde situatie, gevuld met lucht en staat in verbinding met de neus- en keelholte via de buis van Eustachius. Als het
trommelvlies beweegt (door geluidstrillingen), worden deze trillingen via de gehoorbeentjes doorgegeven aan het binnenoor.

3. Het binnenoor bestaat uit het slakkenhuis (cochlea) en het evenwichtsorgaan. Het slakkenhuis is een opgerolde buis met ongeveer drie windingen. Het is onderverdeeld in drie ruimten, elk gevuld met vloeistof. Geluid wordt opgesplitst naar
toonhoogte, waarbij de hoge tonen bewegingen geven aan het begin van het slakkenhuis en lage tonen aan het einde.

4. Het slakkenhuis is verbonden met de gehoorzenuw (8). De zenuw geeft het signaal door aan de hersenen. Vervolgens worden we ons bewust van geluid doordat de hersenen begrijpen wat deze stroompjes in de zenuwbanen betekenen en horen we een geluid. oor met nummersIn de figuur ziet u:
1. oorschelp
2. gehoorgang
3. trommelvlies
4. gehoorbeentjes
5. ronde venster
6. buis van Eustachius (tuba auditiva)
7. slakkenhuis (cochlea)
8. halfcirkelvormige kanalen (evenwichtsorgaan)
9. gehoorzenuw


Gehoorstoornissen
Een gehoorstoornis ontstaat als er problemen zijn in één van de delen van ons gehoororgaan.

Problemen in het middenoor
Als in het middenoor afwijkingen zijn, wordt het geluid minder goed naar het binnenoor overgebracht. We spreken dan van een geleidingsverlies. Als er sprake is van een geleidingsverlies kan met versterking van bijvoorbeeld een hoortoestel een voldoende hard signaal aan het slakkenhuis worden doorgegeven. Ook kan het kan zijn dat behandeling door een KNO-arts nodig is. Een CI is voor dit soort gehoorverliezen niet geschikt.

Problemen in het slakkenhuis
Bij afwijkingen in het slakkenhuis zijn er meestal haarcellen kapot waardoor de trillingen niet meer worden omgezet in stroomstootjes. Dit soort gehoorverlies wordt een cochleair gehoorverlies genoemd. Als de haarcellen (vrijwel) allemaal niet functioneren, is er sprake van ernstige slechthorendheid of zelfs doofheid. Een CI kan in dit geval een goede optie zijn.

Problemen in de gehoorzenuw
Afwijkingen aan de gehoorzenuw komen veel minder voor dan afwijkingen in het slakkenhuis. Als er een afwijking is, betekent dit dat de stroomstootjes wel gemaakt worden maar niet meer goed worden doorgegeven door de gehoorzenuw. Als dit het geval is, helpt een CI vaak niet om beter te horen.