Gezamenlijke Vergadering

Het medezeggenschapsorgaan voor onderwijs en onderzoek en onderzoek.

De Gezamenlijke Vergadering is het medezeggenschapsorgaan op het terrein van onderwijs en onderzoek voor medewerkers en studenten. De Gezamenlijke Vergadering bestaat uit de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Ondernemingsraad en de Studentenraad.