Andries Querido

Prof.dr. Andries Querido was vanaf 1965 tot september 1969 nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Medische Faculteit Rotterdam.

Integratie
Zijn visie op het in Rotterdam te voeren curriculum en de wijze van wetenschapsbeoefening die daar ingang zou moeten vinden, drukte heel duidelijk haar stempel op de nieuwbouw van de Medische Faculteit. Het leidde tot onder meer een centraal hoog laboratoriumgebouw voor preklinische en klinische laboratoria.

In de koppeling van de hoogbouw, alom aangeduid als ‘de Medische Faculteit’, via een gebouw voor klinische research met het ziekenhuis Dijkzigt kwam de door Querido bepleite sterkere integratie van het preklinische en klinische deel van de studie tot uitdrukking.