Uiterlijke kenmerken Syndroom van turner

  uiterlijke kenmerken hoofd,hals

Kleine, enigszins laag- en afstaande oorschelpen

Kleine onderkin cq. onderkaak ( micrognathie)

Korte, brede nek ( webbing nek; soms met overtolligee huidplooien)

  uiterlijke kenmerken hoofd,hals2

Afhangende bovenste oogleden (ptosis)

Extra huidplooi binnenste ooghoek ( epicanthus)

Scheelzien ( strabisme)

  uiterlijke kenmerken hoofd,hals3 Lage haargrens
  romp en ledenmaten

Schildvormige thorax

Tepels meer uit elkaar

  romp en ledenmaten1

Kromming van de rug ( scoliose)

Veel moedervlekken

Hoekstand van de elleboog ( cubitus valgus)

  turner_06

Opgezette handen en voeten ( lymfoedeem)

Kleine, broze en opgewipte nagels

Korte middenhandsbeentjes van pink en ringvinger