De Polikliniek

Het doel van de polikliniek Neonatologie in het Erasmus MC-Sophia is om de ontwikkeling van de te vroeg geboren kinderen te vervolgen.

Hieronder vind u een film die u een impressie geeft van het reilen en zeilen op de polikliniek.

video_url

Video:

Download video De Polikliniek


 
 
Als een kind als pasgeborene te vroeg geboren is of een moeizame start heeft gehad en opgenomen is geweest op de afdeling intensive care neonatologie willen wij graag de ontwikkeling vervolgen.
Het is voor de ouders en het kind, maar ook voor ons van groot belang om te weten of er nadelige gevolgen van de complicaties rondom de geboorte van het kind zijn. In de meeste gevallen ontwikkelen kinderen, die als pasgeborene intensieve zorg nodig hebben gehad, zich goed. In die gevallen waarin de ontwikkeling anders verloopt, is het belangrijk dit tijdig te onderkennen om zo nodig behandeling en begeleiding te kunnen geven.
 
Kinderen worden samen met hun ouders teruggezien op onze follow up poli neonatologie op de (gecorrigeerde) leeftijd van zes weken, zes maanden, één, twee, (evt drie) en zes jaar. De gecorrigeerde leeftijd is de leeftijd die het kind gehad zou hebben als het op tijd geboren zou zijn.
 
De polikliniek is bedoeld voor kinderen die op de intensive care van de neonatologie gelegen hebben met:
-          een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht van minder dan 1000 gram ;
-          een afwijkende echo of MRI van de hersenen;
-          een afwijkende neonatale neurologische ontwikkeling;
-          een afwijkende gehoorontwikkeling of visuele ontwikkeling;
-          doorgemaakte zuurstoftekort rond de geboorte;
-          dysmaturiteit (dwz gewicht te klein voor de zwangerschapsduur)
 
Tijdens de polikliniekbezoeken zal vooral worden gekeken naar de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. Het is niet de bedoeling dat ons onderzoek in de plaats komt van de controles op het consultatiebureau, door de eigen kinderarts of de huisarts.
 
Het kan zijn dat er, naar aanleiding van de controles, specifieke problemen naar voren komen. Specifieke ontwikkelingsproblemen worden in ons wekelijks multidisciplinair teamoverleg besproken. Het kan voorkomen dat ouders en kinderen in aanmerking komen voor uitgebreider onderzoek. Hierbij zal steeds de meest geschikte oplossing gezocht worden zo dicht mogelijk bij huis. Zo nodig wordt een tussentijdse afspraak gemaakt in ons ziekenhuis.