Studenten Geneeskunde

De afdeling Urologie levert een belangrijk bijdrage aan het onderwijs aan de Bachelor en Master van de opleding Geneeskunde.

Themaonderwijs
De Thema’s waarbij door middel van hoorcolleges, responsie colleges, practica, vaardigheidsonderwijs en zelfstudieopdrachten onderwerpen vanuit het specialismen Urologie aan bod komen zijn:

Bachelor jaar 1
Thema 1.B “Stoornissen in het milieu interieur”
Thema 1.C "Stoornissen in voeding en metabolisme en hormonale regulatie"

Bachelor jaar 2
Thema 2.A “Oncologie”

Bachelor jaar 3
Thema 3.A “De levenscyclus: vrouw, moeder en kind"

Voor verdere informatie over de inhoud van de thema’s en onderwijsvormen kunt u terecht op de onderwijssite Geneeskunde Erasmus MC


Keuze-onderwijs jaar 2 (KOW2): 
Thema 3: Kinderurologie, functionele urologie en andrologie 

Masteronderzoek (MOZ)
Het Masteronderzoek heeft tot doel de student actief kennis te laten maken met de verschillende stadia van het wetenschappelijk onderzoek, zoals: het formuleren van een vraagstelling, het opstellen van een werkplan, het verzamelen van gegevens, het interpreteren van de uitkomsten, het schrijven van een wetenschappelijk verslag, en het presenteren van de resultaten door het geven van een voordracht.
De student kan uit een aanbod van onderzoeksprojecten kiezen.

Voor verdere informatie over het aanbod van masteronderzoeken kunt u terecht op sin- online channel  van de studie geneeskundie ( Masteronderzoek)
https://asklepios.eur.nl/mi/keuze/index.php?letter=U 
 of contact opnemen met het onderwijsbureau van Urologie,  (onderwijsbureau Sophia),
010-7037033, e-mail:onderwijsbureausophia@erasmusmc.nl