Coassistenten

Het onderwijsaanbod van het specialisme Urologie voor coassistenten (master)

Coschap Urologie
Het coschap Urologie maakt deel uit van het coschap Heelkunde. Co-assistenten kunnen tijdens het coschap Heelkunde 1 á 2 weken coschap lopen op de afdeling Urologie.  

Keuze coschap
Urologie (mogelijk naar fase 1 en naar fase 2)
De keuze co-assistent neemt deel aan alle voorkomende activiteiten op de afdeling Urologie, inclusief besprekingen, visites, operatieve ingrepen, diagnostiek. De Urologie bestaat uit 5 aandachtsgebieden (Oncologische Urologie, Kinderurologie, Andrologie, Functionele en Reconstructieve Urologie, Steenpathologie) en geïdentificeerd wordt welke aspecten de keuze co-assistent nog niet ervaren heeft, teneinde hem/haar hieraan te kunnen blootstellen.

seksuologie
Dit keuzecoschap van 3  weken wordt in samenwerking met de afdeling Verloskunde en Gynaecologie aangeboden.

Kinderurologie
De co-assistent volgt de gang van zaken op de kinderurologische afdeling en polikliniek in het Sophia kinderziekenhuis. De co-assistent leert het afnemen van de anamnese en het lichamelijk onderzoek van de patiënt met urologische afwijkingen. De klinische patiënten worden 1x per week uitvoerig besproken. De poliklinische patiënten worden op de dag voorafgaande aan het poliklinisch spreekuur besproken. De co-assistent mag assisteren bij enkele kinderurologische operaties.

Oudste co schap
Hierbij volgt de co-assistent 12 weken de diagnostische en therapeutische werkzaamheden van de urologen in de verschillende aandachtsgebieden van het specialisme Urologie. De co-assistent neemt deel aan de diagnostische en therapeutische werkzaamheden van de urologen in de specifieke aandachtsgebieden op de polikliniek, en in de kliniek, en participeert in de operatiekamers. Alle patiënten die opgenomen worden in dat kader worden onderzocht, en gestatust, en besproken met de behandelend specialist.

Oudste en keuze coschap kunnen met elkaar worden gecombineerd.

Voor verdere informatie over het aanbod kunt u terecht op de  onderwijssite Geneeskunde Erasmus MC,
of contact opnemen met het onderwijsbureau Urologie (onderwijsbureau sophia) 
telefoon 010-7037033, e-mail:onderwijsbureausophia@erasmusmc.nl