Congres Kinderurologie 2009

Kort verslag van het congres Kinderurologie 2009

Het 20e congres van de ESPU ( European Society for Pediatric Urology) is van 6-9 mei gehouden in Amsterdam. Meer dan 750 deelnemers uit ruim 50 landen waren aanwezig. Het Nurses program werd gevolgd door ruim 100 verpleegkundig consulenten, die een onmisbare schakel vormen in de diagnostiek en behandeling van kinderen met allerlei aangeboren en verworven aandoeningen.

Europese organisatie
Wat weinig mensen nog weten is dat de ESPU in 1989 in Nederland is opgericht door een vijftal Europese kinderurologen, van wie 3 in Nederland werkzaam waren. Professor Roel Scholtmeijer, tot 1993 hoogleraar kinderurologie in het Sophia Kinderziekenhuis aan de Gordelweg, was de eerste President van de ESPU. Wat toen begonnen is als een betrekkelijk kleine club geïnteresseerden waaronder Dr. Rien Nijman, die van 1987 tot 2003 als kinderuroloog in het Sophia Kinderziekenhuis heeft gewerkt, is nu uitgegroeid tot een grote Europese organisatie met veel activiteiten op het gebied van basale research, klinisch kinderurologisch onderzoek, opleiding, studiebeurzen, etc.


De sector kinderurologie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis was zeer goed vertegenwoordigd met 5 voordrachten. Katja Wolffenbuttel kreeg voor haar presentatie, over urinestraalmetingen bij kinderen geopereerd aan een hypospadie, een eervolle prijs bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag.
Professor Scholtmeijer heeft voor zijn verdiensten de eremedaille van de ESPU gekregen, iets waarmee wij hem van harte gelukwensen.

Joop van den Hoek, kinderuroloog


Prof. Roel Scholtmeijer