Algemene informatie

Op de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) wordt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp geboden aan patiënten met een acuut medisch probleem. Het is een multidisciplinaire afdeling waar een eigen team van specialistisch opgeleide verpleegkundigen en artsen samenwerkt met specialisten en arts-assistenten van alle afdelingen in het Erasmus MC. Jaarlijks worden rond de 24.000 patiënten op de spoedeisende hulp behandeld. Patiënten worden verwezen door de huisarts, specialist, bedrijfs- of instellingsarts, komen per ambulance of op eigen initiatief. Ook overplaatsing vanuit een ander ziekenhuis is mogelijk.

Afhankelijk van de ernst en het probleem wordt de patiënt op een behandelkamer, shockroom of traumakamer opgevangen. Voor een levensbedreigende aandoening wordt in korte tijd een multidisciplinair medisch team opgeroepen om liefst vóór de aankomst van de patiënt in de behandelkamer aanwezig te zijn. In een zo kort mogelijk tijdsbestek worden onderzoeken gedaan, zodat zo spoedig mogelijk gestart kan worden met de noodzakelijke therapie.

Kenmerkend voor de Spoedeisende Hulp is de grote diversiteit aan symptomen, letsels en klachten bij een patiëntenaanbod vanuit alle leeftijdscategorieën.