Arts

Met in totaal 300 medewerkers is de afdeling interne oncologie van het Erasmus MC de grootste oncologie afdeling binnen Nederland. De afdeling staat garant voor hooggespecialiseerde, vaak tertiaire patiëntenzorg en heeft een vooraanstaande rol in klinisch wetenschappelijk onderzoek met als speerpunten: translationele kanker genomics en proteomics, translationele farmacologie en palliatieve en ondersteunende zorg.
Alle stafleden zijn betrokken bij de opleiding tot internist-oncoloog. De opleiding wordt gecoördineerd door het opleidingsteam, bestaande uit dr. A. van der Gaast (opleider), dr. E. van Meerten (plv. opleider) en de medisch coördinatoren dr. A. Jager,  drs. A. Oosten en drs. M. Homs.

Opleiding tot internist-oncoloog

Stage Oncologie voor AIOS Interne Geneeskunde

Oncologische stage voor AIOS overige specialismen