Veel belangstelling onderzoek dr. Eric Geijteman

Artsen zouden bewuster moeten kijken naar de lijst medicatie en andere behandelingen die patiënten krijgen in hun laatste levensfase.

Uniek
Dat is een van de bevindingen in het proefschrift van internist-oncoloog in opleiding en klinisch farmacoloog Eric Geijteman, 12 December 2018, op zijn unieke onderzoek is gepromoveerd.

Potentieel schadelijk
Geijteman onderzocht de huidige praktijk van beslissingen rond het levenseinde. Deze studie toont aan dat patiënten met een beperkte levensverwachting, bijvoorbeeld omdat ze een ongeneeslijke vorm van kanker hebben, vaak worden blootgesteld aan potentieel overbodige en schadelijke medische interventies.

Richtlijnen
De promovendus maakte onder meer gebruik van gegevens uit het sterfgevallenonderzoek, retrospectieve dossieronderzoeken, vragenlijstonderzoeken en een interviewonderzoek. Hij concludeert dat artsen vaak doorgaan met de behandeling omdat duidelijke richtlijnen ontbreken, en omdat er te weinig onderzoek is gedaan naar met name het gevolg van stoppen met medicatie.

Meer onderzoek
Geijteman pleit voor meer onderzoek naar het effect van het staken van medicatie waarvan kan worden vermoed dat die overbodig is. “Artsen mogen af van het credo ‘we hebben er alles aan gedaan om overlijden te voorkomen’. In plaats daarvan zou het streven mogen zijn: ‘we zijn niet te ver gegaan om het onvermijdelijke sterven te voorkomen’.

Boodschap
Ook voor patiënten heeft hij een boodschap. “Wees u bewust van de beperkingen van de zorg. Artsen kunnen lang niet alles. Wat ook belangrijk is: denk tijdig na over de laatste fase van uw leven. Hoe wilt u die vormgeven? Bespreek dat met uw artsen en met dierbaren.”

Belangstelling vanuit de media
Vanaf zijn promotie is er veel belangstelling vanuit de media voor zijn boodschap, onder andere:
- medicijnjournaal, In het journaal legt Geijteman onder andere uit hoe het komt dat patiënten met een beperkte levensverwachting veel medicijnen, waarvan een aantal overbodig is, gebruiken.
- Uitleg resultaten onderzoek tijdens Goed Gebruik Geneesmiddelen symposium
- prijs ZonMw
- Nieuwsuur. Kanker: langer leven of kwaliteit van leven?
- Stand van Nederland

gepubliceerd: 18 april 2019

Deel deze pagina: