Leverkanker

Er zijn 2 soorten leverkanker: het hepatocellulair carcinoom (HCC) en het cholangiocarcinoom. Beide tumor types hebben een verschillende behandelmethode en ook verschillende eigenschappen.


HCC:
Een OX40 remmer, OX40 lijkt bij patiënten met een hepatocellulair carcinoom, het niercel carcinoom en hoofd-hals tumoren een rol te kunnen spelen in het stimuleren van de afweerreactie tegen de tumor. In deze tumor types testen we in een fase I studie dit nieuwe medicijn, al dan niet in combinatie met een antilichaam gericht op 4-1BB. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials.


Cholangiocarcinoom:
Patiënten met een cholangiocarcinoom hebben een verhoogde frequentie van BRAF mutaties, IDH1 mutaties en MSI. Bij verwijzing zullen wij patiënten hierop testen. Voor alle 3 de subgroepen hebben we gerichte studies