Oesofagus- en maagkanker

Bij maag en slokdarmkanker patiënten hebben wij behalve HER2 amplificatie nog geen duidelijke target voor behandeling gevonden. Standaard testen van genetische afwijkingen anders dan HER2 amplificatie wordt dan ook niet aangeraden. Voor deelname aan studies kan wel MSI getest worden, MSI positieve patiënten kunnen in immunotherapie studies geïncludeerd worden.


Patiënten met maagkanker die voor de eerste lijns palliatieve behandeling in aanmerking komen
We hebben een studie open waarbij de standaard chemotherapie wordt vergeleken met de standaard gecombineerd met immunotherapie en immunotherapie alleen. Dit is een fase III gerandomiseerd onderzoek.


Patienten met een mesotheline positief maagkanker (wij zullen bij verwijzing de tumor hierop testen)
Dit onderzoek test een antistof tegen mesotheline, een eiwit wat in de bovengenoemde kankers vaak veel op het oppervlakte aanwezig is. Voordat we patienten gaan behandelen gaan we kijken of dit eiwit wel op de kankercellen zitten. Bij maag kanker kan tot 40% van de mensen positief zijn voor deze kleuring. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials


Patienten met een HER2 positief maagkanker (wij zullen bij verwijzing de tumor hierop testen)
Dit onderzoek test een nieuwe gifstof die DNA schade kan aanbrengen gebonden aan een bekende antistof tegen HER2. Ook bij een geringe hoeveelheid Her2 eiwit kan dit onderzoeksmiddel ingezet worden. De veilige dosering van dit middel is reeds vastgesteld, we kijken nu naar mogelijke effectiviteit en verdere signalen van veiligheid. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials.