Colorectaal carcinoom

De behandeling van patiënten met uitgezaaid dikke darmkanker waarbij geen operatie meer mogelijk is, is toenemend gericht op genetische afwijkingen die in de tumoren worden gevonden. Vanuit het Erasmus MC Kanker Instituut is het advies om de volgende genen te controleren op afwijkingen:

  • KRAS
  • NRAS
  • BRAF
  • MSI


Patiënten met een KRAS mutatie positief colorectaal carcinoom
Ongeveer 40-50% van alle patiënten hebben een KRAS mutatie in de tumor. Wij hebben op dit moment 2 studies open voor de behandeling van deze patiënten.

1. Voor deze patiënten hebben we een fase I studie met een pan-RAF inhibitor beschikbaar. Deze nieuwe remmer leidt tot het volledig remmen van de RAS/RAF pathway die in 1/3 van de menselijk tumoren aan staat. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials.

2. Daarnaast hebben we een fase I studie met de combinatie van een MEK remmer en een pan-HER remmer, deze studie is nog bezig met de dosis escalatie, daarna zal er een gerandomiseerde fase komen voor patiënten na standaard eerste lijns behandeling. Meer informatie over deze studie kunt u vinden op clinicaltrials.

Patiënten met een BRAF mutatie positief colorectaal carcinoom
In maximaal 5% van de patiënten met een colorectaal carcinoom komt een BRAF mutatie voor. Wij hebben op dit moment geen specifieke studie open voor de behandeling van BRAF mutante patiënten.


Patiënten met colorectaal carcinoom zonder KRAS/BRAF mutatie
Wij hebben op dit moment geen specifieke studies open voor deze patiënten. Wij zullen patiënten voorlichten over studies waarin we niet selecteren op genetische eigenschappen van de tumor.


Patienten met MSI positieve colorectale tumoren
Wij zullen deze patiënten zoveel mogelijk in fase I studies met immunotherapie includeren vanwege de publicaties dat immunotherapie juist bij MSI positieve tumoren effectief lijkt te zijn.

Patiënten met uitgezaaid colorectaal carcinoom met indicatie voor irinotecan
Patiënten met een uitgezaaid  colorectaal carcinoom die behandeld gaan worden met irinotecan kunnen deelnemen aan de DIRINO studie. Bij deze studie kijken we naar het effect van een speciaal dieet voorafgaand aan de behandeling met irinotecan op de bijwerkingen en de blootstelling aan de irinotecan. Voor meer informatie zie het trialregister.

Patiënten met uitgezaaid colorectaal carcinoom
Voor patiënten met een uitgezaaid colorectaal carcinoom zonder reguliere behandelopties is regorafenib in studieverband een optie. Binnen de REGORA studie kijken wij naar de invloed van maagzuurremming op de biologische beschikbaarheid van regorafenib. Voor meer informatie zie clinical trials.

Patiënten met colorectale tumoren waarbij de combinatie chemotherapie en operatie onderzocht wordt:
Bij patiënten die net een diagnose van uitgezaaide ziekte hebben gekregen kan opereren nog een belangrijke rol spelen. Bij welke patiënten operatie een bijdrage levert en of chemotherapie daarbij een rol moet spelen is vaak nog onduidelijk. Dat is onderwerp van onderzoek in het Erasmus MC.


ORCHESTRA
De ORCHESTRA-studie is een prospectieve, gerandomiseerde studie waarin wordt onderzocht of toevoeging van maximale tumor-‘debulking’ aan systemische therapie de overleving van patiënten met multi-orgaan gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC) significant verbetert. Patiënten met mCRC in ≥2 verschillende organen (exclusief eventuele primaire tumor) met een indicatie voor eerstelijns palliatieve chemotherapie kunnen worden geïncludeerd. Tenminste 80% van de tumorlaesies moet lokaal behandeld kunnen worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van dccg.nl.  Heeft u vragen of wilt u een patiënt verwijzen? U kunt dan contact opnemen via het secretariaat heelkunde.