Alvleesklierkanker

In 80% van alle alvleesklier tumoren is een afwijking in het KRAS gen te vinden. Deze afwijking bepaalt in grote mate het gedrag van deze tumor. Gezien de frequentie van deze afwijking is testen zonder duidelijk doel niet aan te bevelen.


Patiënten met een KRAS mutatie positief alvleesklierkanker (wij zullen bij verwijzing hierop testen):
Voor deze patienten hebben we een fase I studie met een pan-RAF inhibitor beschikbaar. Deze nieuwe remmer leidt tot het volledig remmen van de RAS/RAF pathway die in 1/3 van de menselijk tumoren aan staat. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials.  

Daarnaast hebben we een fase I studie met de combinatie van een MEK remmer en een pan-HER remmer, deze studie is nog bezig met de dosis escalatie, daarna zal er een gerandomiseerde fase komen voor patiënten na standaard eerste lijns behandeling. Meer informatie over deze studie kunt u vinden op clinicaltrials.


Patiënten met een mesotheline positief alvleesklierkanker (wij zullen bij verwijzing de tumor hierop testen)
Dit fase I onderzoek test een antistof tegen mesotheline, een eiwit wat in de bovengenoemde kankers vaak veel op het oppervlakte aanwezig is. Voordat we patienten gaan behandelen gaan we kijken of dit eiwit wel op de kankercellen zitten. Bij maag kanker kan tot 30% van de mensen positief zijn voor deze kleuring. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials.