Blaascarcinoom

Patiënten met gemetastaseerd blaaskanker na eerdere platinum gebaseerde palliatieve chemotherapie
We hebben op dit moment een gerandomiseerde fase III studie open voor de tweedelijns behandeling van het gemetastaseerd blaascarcinoom. Deze studie (RANGE studie) randomiseert tussen docetaxel voor de ene arm en docetaxel gecombineerd met ramucirumab, een sterke VEGF remmer. Meer informatie over deze studie kunt op vinden op clinical trials.gov.  


Patiënten met blaaskanker zonder afstandsmetastasen waarbij neo-adjuvante chemotherapie wordt overwogen
De CirGuidance studie is een fase II studie naar de voorspellende betekenis van de aanwezigheid van kankercellen in het bloed die als beslismoment worden gebruikt om wel of niet te kiezen voor chemotherapie voorafgaande aan een cystectomie (blaasoperatie) wegens spierinvasieve blaaskanker. Meer informatie vindt u op de website van Stichting DUOS.

Patiënten die na een operatie voor spierinvasief blaaskanker
We hebben op dit moment een fase III studie waarin we patiënten die een operatie hebben ondergaan voor blaaskanker randomiseren tussen placebo of atezolizumab (PDL1 antistof) als adjuvante behandeling. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials.


Patiënten met blaaskanker en HER2 expressie na alle reguliere behandelingen
Dit onderzoek test een nieuwe gifstof die DNA schade kan aanbrengen gebonden aan een bekende antistof tegen HER2. Ook bij een geringe hoeveelheid Her2 eiwit kan dit onderzoeksmiddel ingezet worden. De veilige dosering van dit middel is reeds vastgesteld, we kijken nu naar mogelijke effectiviteit en verdere signalen van veiligheid. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials