Het niet-kleincellige longcarcinoom

De behandeling van niet-kleincellig longkanker is toenemend gericht op de genetische afwijkingen in de tumor. Binnen het Erasmus MC en de regio hebben we afgesproken om alle patiënten te testen op deze genetische afwijkingen:

  • EGFR mutaties, bij EGFR mutant tumoren is het ook erg belangrijk om bij progressie op een EGFR remmer een nieuw biopt te nemen en opnieuw de EGFR mutatie status en andere mogelijke resistentie mechanismen te testen.
  • KRAS/BRAF mutatie
  • ALK translocatie
  • ROS translocatie
  • HER2 mutatie

Onze studies richten zich op het behandelen van patiënten op basis van deze afwijkingen. Nu hebben we studies open voor de volgende patiënten categorieën:

Patiënten met een KRAS mutatie:
We hebben op dit moment 2 studies open voor de behandeling van KRAS mutant patiënten.
1. De eerste is een combinatie van een MEK remmer en een pan-HER remmer, deze studie is nog bezig met de dosis escalatie, daarna zal er een gerandomiseerde fase komen voor patiënten na standaard eerste lijns behandeling. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials
2. De tweede studie is een fase I studie met een pan-RAF inhibitor. Deze nieuwe remmer leidt tot het volledig remmen van de RAS/RAF pathway die in deze tumoren aan staat. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials

Patiënten met een c-MET positieve tumor:
We hebben op dit moment een fase II studie die een nieuwe c-MET remmer test bij patiënten met niet-kleincellig longkanker die aantoonbaar een overexpressie danwel amplificatie van het c-MET gen hebben. Wij zullen patiënten testen op deze eigenschap. Er zijn geen andere tumor specifieke selectie criteria voor deelname aan deze studie.

Patiënten met een ALK translocatie positieve tumor
We hebben op dit moment een studie waarbij we patiënten die een ALK positieve tumor hebben kunnen behandelen met ceritinib gecombineerd met nivolumab. In deze studie gaan we eerst de doseringen uitzoeken die verdragen worden en dan zal in een expansiecohort de effectiviteit onderzocht worden. De hoop is dat de combinatie van doelgerichte behandeling en immunotherapie langdurige responsen geeft. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials.

Patienten met mesotheline expressie (wij zullen bij verwijzing de tumor hierop testen)
Dit fase I onderzoek test een antistof tegen mesotheline, een eiwit wat in de bij ongeveer 40% van alle longtumoren veel op het oppervlakte aanwezig is. Voordat we patiënten gaan behandelen gaan we kijken of dit eiwit wel op de kankercellen zitten. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials.