Kleincellige longtumoren

Patiënten met kleincellig longcarcinoom die in aanmerking komen voor de eerste lijns behandeling voor extensive disease
We hebben een studie lopen waarbij we patiënten die in aanmerking komen voor de eerste lijns behandeling van een stadium III of IV kleincellige longtumor behandelen met de standaard chemotherapie (carboplatin/etoposide) gecombineerd met een PARP remmer. De dosisescalatie is voltooid en nu voeren we een fase II studie uit met de combinatie behandeling (gerandomiseerd: alleen chemo vs chemo plus PARPi vs Chemo plus PARPi plus PARPi onderhouds behandeling). Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials


Recidief kleincellig longkanker na minimaal 6 maanden stabiel te zijn geweest na cisplatin bevattende therapie
Voor deze patiënten hebben we een fase I studie waarbij we olaparib (een PARP remmer die al heeft aangetoond effectief te zijn bij patiënten met een BRCA mutatie) combineren met een PDL1 antistof om zo te kijken of we de voordelen van beide soort behandelingen (veel mensen die reageren en langdurig voordeel van de behandeling) kunnen combineren. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials


Recidief kleincellig longkanker na alle standaard behandeling: een Aurora A kinase remmer
We testen in deze fase I studie een nieuwe Aurora A remmer. Aurora A is een eiwit wat betrokken is bij de correcte verdeling van chromosomen (DNA) tijdens de celdeling. Meer informatie over deze studie staat op clinicaltrials.