Prof.dr. C.J. van der Woude

fotovanderwoude

Maag-, Darm- en Leverarts Janneke van der Woude (Groningen, 1966) is sinds 2001 als staflid verbonden aan de Maag-, Darm- en Leverafdeling van het Erasmus MC te Rotterdam.

Zij behaalde haar artsenbul aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en deed haar MDL opleiding in het Universitair Medisch Centrum Groningen en promoveerde in 2004 aan de Universiteit van Groningen op het proefschrift “Apoptosis in (pre-) malignant lesions in the gastro-intestinal tract”.

In het Erasmus MC geeft zij de leiding aan de klinische IBD unit, daarnaast verricht zij onderzoek naar diverse aspecten van inflammatoire darmaandoeningen, in nauwe samenwerking met de afdelingen kindergastroenterologie, pathologie, psychologie en interne geneeskunde. Zij heeft een door haar geïnitieerde onderzoekslijn met meerdere promovendi lopen. Dergelijke onderzoeksprojecten richten zich op nieuwe behandelingsmogelijkheden, kwaliteit van leven en opsporing van aan colitis gerelateerde kanker. Daarnaast lopen er  momenteel acht klinische trials voor het behandelen van IBD. Twaalf van dergelijke onderzoeken heeft zij de afgelopen jaren voltooid.

In breder verband houdt zij zich binnen Nederland bezig met onderzoeksprojecten in het kader van een samenwerkingsinitiatief op het gebied van Crohn en Colitis (ICC) waar ze voorzitter is. Bij dit initiatief zijn alle IBD-units van de Nederlandse academische medische centra betrokken.

Janneke van der Woude is bestuurslid van de European Crohn's en Colitis Organization.