Dr. V.M.C.W. Spaander

MSpaander


Manon Spaander (1972) is sinds 2008 werkzaam als staflid van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekte van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, met als aandachtsgebied oncologie (studie naar en behandeling van kanker).

Tijdens haar studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam raakte zij reeds geïnteresseerd in de oncologie. Na afronding van haar artsexamen in 1998 is zij daarom gaan werken in één van de twee specialistische kankercentra in Nederland, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Daarna volgde zij de vooropleiding tot Maag- Darm- Leverarts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag. Zij vervolgde haar opleiding in het Erasmus MC in Rotterdam. Tijdens deze opleiding liep ze stage op de afdeling Oncologie.

In haar werk met patiënten die kanker hebben in het maag-, darm- en levergebied, vindt zij twee zaken zeer belangrijk: snel duidelijkheid kunnen geven over het stadium van de ziekte en kwaliteit van leven.
Om in een zo kort mogelijke tijd duidelijkheid over het ziekte stadium te kunnen geven aan patiënten met slokdarm of maagkanker, heeft zij een versneld analyse traject (‘short track analyse’) geïnitieerd.
De kwaliteit van leven voor patiënten, die ten gevolge van een vernauwing in het maagdarm kanaal niet kunnen eten, probeert zij te waarborgen door een flexibel buisje (‘stent’) te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat de voedsel- en speekselpassage van patiënten verbetert. Daarnaast is zij een gespecialiseerde polikliniek voor kankerpatiënten (‘MDL oncologie poli’) gestart, waarin meer tijd per patiënt beschikbaar is. Hierdoor kan zij uitgebreider ingaan op de ziekte en de behandelingsmogelijkheden.

Tenslotte neemt zij actief deel aan projecten die een multidisciplinaire aanpak van kankerpatiënten bevorderen, zowel binnen het Erasmus MC/Daniël den Hoedkliniek als binnen de regio.

Pubmed VMCW Spaander