Dr. A.D. Koch

   

fotokoch


Arjun Koch (1973) studeerde geneeskunde aan de rijksuniversiteit in Groningen. In 1999 behaalde hij zijn artsexamen. Hij deed hierna ervaring op in cardiothoracale chirurgie en cardiologie. In 2004 startte hij met de opleiding tot internist in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In 2006 stapte hij over naar de opleiding tot MDL-arts in het Erasmus MC. Sinds het afronden van de opleiding in 2010 is hij als stafarts verbonden aan de afdeling Darm en Leverziekten van het Erasmus MC.

Tijdens zijn opleiding hij reeds in het Catharina Ziekenhuis met wetenschappelijk onderzoek naar de rol van simulatortraining in de opleiding tot endoscopist. In het Erasmus MC werd dit onderzoek in een breder verband getrokken wat heeft geleid tot het promotie onderzoek naar de opleiding in de endoscopie vanaf het skills-lab tot in de praktijk. Dit onderzoek werd in 2014 afgerond. Daarnaast was hij tijdens de opleiding actief in diverse commissies belast met het organiseren van onderwijs aan MDL-artsen in opleiding.

Zijn aandachtsgebieden zijn opleiding endoscopie en de toepassing van geavanceerde interventionele endoscopische technieken zoals endoscopische behandeling van vroegcarcinomen in de tractus digestivus, endosonografie en ERCP.

Hij is lid van de Vereniging van Maag-, Darm- en Leverartsen, de Nederlandse vereniging voor Gastroenterologie, de Nederlandse vereniging voor Hepatologie en de American Gastroenterology Association. 

PubMed AD Koch