Marije Valenkamp

    Marije Valenkamp
    PhD

    +31 (0)10 703 65 11
    m.valenkamp@erasmusmc.nl

    Erasmus MC-Sophia
    Department of Child and Adolescent Psychiatry/Psychology
    Wytemaweg 8, 3015 CN Rotterdam 
    PO Box 2060, 3000 CB Roterdam

 

 

 

 

Individual proactive aggression management for residential child psychiatry and youth care

In my PhD-project I developed a proactive aggression management method for residential child psychiatry and youth care with the aim of decreasing the frequency of aggressive behaviors and incidents in which restrictive interventions such as seclusion and restraint are used. The Pro-ACT (Proactive monitoring of Aggression in Children Tool) and an Individual Aggression Management plan are the core elements of the intervention. In a multi-site study with pre- en posttest design I studied the following research questions: is there a difference in the frequency of the use of restrictive interventions and in the mean level of aggressive behavior problems before and after implementation of the Individual Proactive Aggression Management method (IPAM)? And how do care workers evaluate the usefulness of the intervention? The study has been carried out in 6 clinical institutions in the Netherlands. 94 children (aged 4-12) and 98 care workers were included in the research. We found a decrease of 50% in the use of seclusion or restraint after IPAM was implemented.
Besides my work at Erasmus MC-Sophia I work as a senior consultant at Van Montfoort/Collegio. Here I develop interventions for working with youth or adult delinquents (with moderate intellectual disabilities), both in custody or on probation. I also support clinicians in residential youth care to optimize their settings and treatment.

Research interests
- Effectiveness of clinical interventions
- Seclusion or restraint
- Aggression, conduct disorders
- Delinquency
- Intellectual disabilities

Publications
- Valenkamp, M.W. (2011). Inperken voorkomen. Individuele proactieve agressiehanteringsmethode (IPAM) in de (dag)klinische kinderpsychiatrie en jeugdzorg: verantwoording en evaluatie. Dissertatie. Rotterdam: Erasmus MC-Sophia.
- Van den Mortel, M., & Valenkamp, M.W. (2011). Samen werken aan perspectief. Een methode voor intensieve behandeling in de residentiële jeugdzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
- Valenkamp, M.W., Verheij, F., Van der Ende, J., Verhulst, F., & Nijman, H. (2010). Development and evaluation of the Individual Proactive management method for residential child psychiatry and child care. In: E.J. Knorth, M.E. Kalverboer, & J. Knot-Dickscheit (red.), Inside out. How interventions in child and family care work. An international source book (379-381). Antwerpen & Apeldoorn: Garant.
- Valenkamp, M.W., Verheij, F., Verhulst, F.C., & Van der Ende, J. (2009). De individuele proactieve agressiehanteringsmethode in de residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg: achtergrond en eerste resultaten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51(3)/Suppl.1, s35.
- Valenkamp, M.W. (2007). Proactieve agressiehantering in de residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie: monitoring en hanteringsplannen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49(4)/Suppl.1, s126.
- Valenkamp, M.W., Verhulst, F.C., & De Ruiter, C. (2006). Signaleringslijsten psychische problematiek bij jeugdigen. Kind en Adolescent, 27, 4-30.
- Valenkamp, M.W., Swildens, W.E., Mentjox, R., & Van Weeghel, J. (2006). Rehabilitatie en de rol van de behandelaar. Passage, tijdschrift voor Rehabilitatie, 2, 35-43.
- Bohlmeijer, E., Valenkamp, M., Westerhof, G., Smit, F., & Cuijpers, P. (2005). Creative reminiscence as an early intervention for depression: results of a pilot project. Aging and Mental Health, 9, 302-304.
- Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E., & Valenkamp, M.W. (2004). In search of meaning: a reminiscence program for older persons. Educational Gerontology, 30(9), 751-766.
- Bohlmeijer, E., Valenkamp, M.W., & Westerhof, G. (2004). Op zoek naar zin, een cursus rond het eigen levensverhaal. Geron, 6(1), 12-15.
- Valenkamp, M.W., De Graaf, I.M., & De Ruiter, C. (2003). Een screeningsinstrument psychische stoornissen voor de praktijk. Casus: het Bureau Jeugdzorg. Utrecht: Trimbos-instituut.
- Valenkamp, M.W. (2003). Jongeren met leer- en gedragsstoornissen thuis en op school. Verslag van het symposium van Balans. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 2, 164-167.
- Valenkamp, M.W. (2003). Allochtoon dus ongezond? Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 11, 1056-1059.
- Swildens, W.E., Van Keijzerswaard, A.J., Van Wel, T.F., De Valk, G.J.J., & Valenkamp, M.W. (2003). Individuele rehabilitatie voor chronisch psychiatrische patiënten: een open onderzoek. Tijdschrift voor psychiatrie, 45(1), 15-26.
- Valenkamp, M.W. (2002). Het functioneren van de Multifunctionele Eenheden in de Utrechtse regio. Trends in de MFE-vorming binnen de geestelijke gezondheidszorg. Woerden: Altrecht.
- Swildens, W., Van Keijzerswaard, A., & Valenkamp, M. (2001). Hoe langer hoe beter; individuele rehabilitatie in de psychiatrie. Amsterdam: SWP.