Hoortoestellen

De KNO-arts of een medewerker van het Gehoor- en spraakcentrum kan u adviseren om één of twee hoortoestellen te gaan dragen.

Als u voor het eerst een hoortoestel krijgt, bespreken we met u welk soort toestel voor u geschikt is en wat u ervan kunt verwachten. Ook gaan we met u na wat het dragen van een hoortoestel voor u kan betekenen. Het kan belangrijk zijn iemand uit uw omgeving mee te vragen voor dit gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een huisgenoot of een vriend(in). Slechter horen heeft niet alleen voor uzelf gevolgen maar ook voor de mensen met wie u te maken hebt. Met hen kunt u de informatie ook achteraf nog eens bespreken.

Wanneer uit de testen naar voren is gekomen dat u de expertise van het GSC niet nodig heeft voor de hoorrevalidatie zal de KNO-arts u direct doorverwijzen naar de audicien. Hiervoor krijgt u van de KNO-arts een recept mee en uw gehoortest. Tevens krijgt u een folder mee met informatie over het traject van een hoortoestelaanpassing.

Wanneer u binnen de secialisaties van het gehoor- en spraakcentrum valt, zal u voor de hoorrevalidatie een afspraak krijgen bij het gehoor- en spraakcentrum.

Tijdens uw afspraak worden u meerdere vragen gesteld om een goed beeld te kunnen krijgen van wat u nog wel kan en wat u meer moeite kost op het gebied van horen en verstaan. U zou van tevoren alvast na kunnen denken over uw eigen situatie; wanneer verstaat u mensen wel en wanneer niet?

Soorten hoortoestellen
Er zijn veel soorten en typen hoortoestellen. De meest voorkomende hoortoestellen zijn:
• In-het-oor-toestellen: toestellen die geheel en alleen in het oor zitten. Houdt u er rekening mee dat deze hoortoestellen lang niet voor iedereen geschikt zijn.
• Achter-het-oor-toestellen: toestellen die in én achter het oor zitten. Deze zijn er in vele maten waarbij er in de hoortoestellenbranche momenteel hard gewerkt wordt aan het steeds comfortabeler én minder zichtbaar maken van deze hoortoestellen. Deze hoortoestellen zijn voor een groot deel van de slechthorenden geschikt. Deze nieuwe generatie hoortoestellen hebben ervoor gezorgd dat er veel meer mensen tevreden zijn met de hoortoestellen die ze dragen. De dunnere slangetjes en de kleinere modellen zijn minder zichtbaar dan de meeste in-het-oor-toestellen waardoor deze in-het-oor-toestellen steeds minder verkocht worden.

                    
                         Hoortoestellen zijn er tegenwoordig in vele soorten en maten

                                    
Keuze hoortoestel                                                                                            
Aan de hand van de onderzoeksgegevens van uw gehoor gaan we samen met u na welke hoortoestellen voor u het meest geschikt zijn. Het kan zijn dat u een hoortoestel krijgt dat hierboven niet verder beschreven wordt, zoals een hoorbril, een BAHA of zelfs nog een andere hooroplossing.
Aan het eind van het gesprek krijgt u een recept en een kopie van uw gehoortest. Hiermee kunt u naar de audicien (een hoortoestellenwinkel). Het beste is om een audicien bij u in de buurt te kiezen. De meeste audicienswinkels kunt u vinden op internet. We vragen u om bij de KNO-balie een afspraak te maken voor controle van uw nieuwe hoortoestel(len).

De audicien
Ook de audicien zal u waarschijnlijk nog veel uitleggen over hoortoestellen. Hierna wordt er mogelijk voor een oorstukje een afdruk van uw oor gemaakt. Na ongeveer een week is het oorstukje klaar en kunt u het toestel met het (eventueel speciaal voor u gemaakte) oorstukje ophalen. De audicien zal u uitleggen hoe het hoortoestel werkt en hoe u het moet schoonmaken. Hierna mag u het hoortoestel mee naar huis nemen om enkele weken te gaan proberen. Tegenwoordig zijn er echter ook hoortoestellen die niet meer op maat gemaakt worden en die u meteen na uw eerste afspraak bij de audicien kunt gaan proberen. Het is belangrijk om alle vragen die u hebt, te stellen aan de audicien, zodat u zo goed mogelijk gebruik kunt maken van de hoortoestellen in uw proefperiode.
Indien u problemen heeft met uw hoortoestellen, in of na uw proefperiode, dan kunt u het beste eerst naar uw audicien gaan. Als de audicien u echter onvoldoende kan helpen, kunt u uiteraard ook contact opnemen met het gehoor- en spraakcentrum.

Proefperiode
In de proefperiode draagt u het hoortoestel(len) een aantal weken om te beoordelen hoe het bevalt. Het is erg belangrijk dat u het toestel(len) elke dag zo veel mogelijk draagt. Elke situatie is weer anders en leert u weer nieuwe aspecten van uw hoortoestel(len). In het begin zult u erg moeten wennen. U hoort meer geluiden en geluiden klinken vaak anders dan u gewend was. Ook moet u vaak wennen aan hoe uw eigen stem klinkt. Maar ook stemmen van andere mensen, muziek en overige geluiden klinken anders. U moet als het ware opnieuw leren luisteren. U kunt proberen steeds voor u zelf uit te maken welke geluiden u hoort en of u andere mensen goed kunt verstaan. Bij de controle in het ziekenhuis horen we graag van u hoe de proefperiode is verlopen.

Controlebezoek
Bij het controlebezoek bespreken wij met u wat uw ervaringen met uw hoortoestel(len) in de proefperiode zijn. Dit gebeurt aan de hand van onder andere dezelfde vragen die u ook bij de aanpassing al heeft beantwoord. Zo kunnen we goed bepalen of het hoortoestel voldoet aan u én onze eisen. Als het toestel niet goed voldoet, wordt het anders ingesteld of u krijgt het advies een ander toestel te proberen. Er gaat dan opnieuw een proefperiode in en u krijgt een nieuwe controle-afspraak op het gehoor- en spraakcentrum. Uiteindelijk wordt u definitief een hoortoestel voorgeschreven, tenzij de conclusie luidt dat u beter geen hoortoestel kunt aanschaffen.