Dr. M.P. van der Schroeff

KNO-arts

Schroeff

Werken op de KNO-afdeling in het Erasmus MC is:
2de en 3de lijns zorg voor
kinderen met KNO-problematiek.

Ik ben aanwezig op:
Maandag tot en met vrijdag op de locatie Sophia.

Dr. van der Schroeff heeft zich gespecialiseerd in de kinder-KNO en maakt deel uit van het CI-team, hiervoor is een aparte website.