Dr. R.J. Pauw

KNO-arts

Pauw

Werken op de KNO-afdeling in het Erasmus MC is:
-  Op zoek naar oplossingen voor én samen met patienten met complexe en  vaak langlopende oor- en gehoorproblemen. De KNO afdeling van het Erasmus MC beschikt hiervoor over een toegewijd team van professionals die continu op zoek zijn naar de beste oplossing gebaseerd op de nieuwste inzichten zonder de wensen en behoeften van de individuele patient uit het oog te verliezen.
- Vergaren en verspreiden van nieuwe kennis en inzichten door het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten, onderwijs aan studenten, co-assistenten en arts-assistenten in opleiding tot KNO arts.

Ik ben aanwezig op:
Maandag t/m vrijdag op de centrumlocatie

Dr. Pauw is gepecialiseerd in oorheelkunde en maakt onder andere deel uit van het
CI team Rotterdam en het Brughoek team.