Inclusiecriteria kinderen

  • Kinderen met obesitas
  • Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
  • Motivatie aanwezig (ouders en kind)
  • Leerbaarheid (geen verstandelijke handicap)
  • Taalbeheersing (Nederlands) moet voldoende zijn om het programma te kunnen volgen.
  • Geen onderliggende behandelbare medische pathologie die de obesitas veroorzaakt.
  • Geen ernstige gedragsproblemen of gezinsproblemen die een andere aanpak vereisen.