Een gezond gewicht heeft meer waarde voor patiënt en maatschappij

Een team van medisch specialisten uit het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis werken met elkaar samen in het Centrum Gezond Gewicht. Samen zetten zij zich in voor een innovatieve en effectieve aanpak om overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen tegen te gaan. Hierbij wordt verder gekeken dan naar voeding en beweging. Het doel is om zorg op maat te bieden, aangepast aan de individuele kenmerken van de persoon. Denk aan medische, genetische, gedragsmatige, psychologische en sociaal economische kenmerken. Deze brede aanpak maakt het Centrum Gezond Gewicht uniek.


Overgewicht neemt toe
In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht of obesitas in Nederland met 40- 50% toegenomen, zowel bij volwassenen, als bij 2 tot 20 jarigen.1 47% van de Nederlanders had in 2010 overgewicht, 11% kampte met obesitas. Kinderen en volwassenen met (ernstig) overgewicht voelen zich sneller moe, kunnen zich soms moeilijker concentreren, voelen zich eenzaam en hebben vaak te kampen met psychosociale klachten. Verder hebben ze meer kans op lichamelijke klachten, zoals suikerziekte, rugpijn, gewrichtsslijtage, hart- en vaatziekten en artrose.
Door de lichamelijke en psychosociale klachten en de huidig ineffectieve behandelingen, brengt obesitas hoge kosten voor de gezondheidszorg met zich mee. Naar schatting wordt 10% van het Nationaal zorgbudget besteed aan obesitas gerelateerde ziekten2.
De huidige obesitasbehandelingen hebben vaak een teleurstellend resultaat, waarbij slechts voor een kleine groep mensen een langdurig gewichtsverlies wordt bereikt. Voor veel mensen is de behandeling niet succesvol.

Aanpak op maat
De oplossing voor overgewicht en obesitas is niet eenvoudig te realiseren: het is complex en vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Samen met de patiënt zoeken de specialisten van het Centrum Gezond Gewicht naar een innovatieve aanpak op maat. Naast het herstellen van de balans tussen eten (energie-inname) en bewegen (energieverbruik), gebeurt dit op basis van individuele kenmerken, zoals: medische, genetische, gedragsmatige, psychologische en sociaaleconomische kenmerken.

Een zeer belangrijk facet van het centrum is het wetenschappelijke onderzoek. Met behulp van de databank van het laboratorium wordt onderzocht of bepaalde genen en hormoonspiegels voorspellend zijn voor een succesvolle behandeling tegen obesitas. Alle factoren die voorspellend zijn, worden verwerkt. Resultaat is een predictiemodel dat per individu de meest effectieve behandelmethode voorspelt. Hierin zijn zorg (zoals diëtetiek en fysiotherapie), cognitieve gedragstherapie, groepstherapie, maagoperaties, e-health en m-health verwerkt.

De modellen en behandelmethodes worden ontwikkeld in samenwerking met de 1e, 2e en 3e lijn, zodat de kennis ook voor hen direct beschikbaar komt. Zo kan een succesvolle behandeling dicht bij huis worden aangeboden. Het Centrum Gezond Gewicht levert hiermee haar bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke gezondheid en zorg.

Een effectieve behandeling tegen overgewicht en obesitas kost op korte termijn geld, tijd en energie, maar levert op lange termijn meer waarde op. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de Nederlandse maatschappij. Met de multidisciplinaire aanpak, het baanbrekende onderzoek, de innovatieve en preventieve zorg en de transparante samenwerking met de omgeving werkt het Centrum Gezond Gewicht hard aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Wat we van u vragen, is om gezamenlijk deze boodschap uit te dragen en het Centrum Gezond Gewicht te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling.
Heeft u aanvullende vragen? Meer informatie inclusief contactgegevens treft u aan op onze website: www.centrumgezondgewicht.nl.

1 Bron: CBS Gezondheidsenquête 2011
2 Zorgstandaard 2010

gepubliceerd: 4 januari 2018

Deel deze pagina: