Welkom

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met de ziekten van het bloed, beenmerg en lymfeklieren.

  De Afdeling Hematologie van het Erasmus MC richt zich op het stellen van de diagnose en de behandeling van patiënten met hematologische ziekten. Daarnaast verzorgt de afdeling onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de bloedcelvorming en hematologische kwaadaardige ziekten en stamceltransplantatie, hemostase en trombose, en de ontwikkeling van diagnostiek en therapie.

KLINIEK
De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de afdeling aangewezen als topreferentiecentrum. Dit houdt in dat wij, op het hoogste deskundigheidsniveau van Nederland, zeer specialistische diagnoses stellen en behandelingen bieden voor onze patiënten. Dit zijn patiënten met complexe hematologische ziekten en patiënten die bijzondere zorg nodig hebben. De afdeling is een specialistisch centrum voor hematologische ’intensive care’, allogene stamceltransplantatie en de behandeling van hemofilie. Op de Centrumlocatie van het Erasmus MC en de locatie Daniel den Hoed Oncologisch Centrum heeft de afdeling Hematologie poliklinieken, dagbehandelingsfaciliteiten, en klinische afdelingen, waaronder voorzieningen voor omgekeerde isolatie. Daarnaast beschikt de afdeling over laboratoria voor hematocytologie, trombose en hemostase, bloedtransfusie, moleculaire diagnostiek en stamcelbewerking, en beschikt de afdeling over een hemaferese unit en een klinische research unit.

ONDERWIJS EN OPLEIDING
De afdeling Hematologie is intensief betrokken bij onderwijs en opleiding van medische studenten, verpleegkundigen, analisten, alsmede "post-graduate training" voor internisten en hematologen. Zij maakt deel uit van de onderzoekscholen "Molecular Medicine" en “Coeur” die erkend zijn door de KNAW en participeert in de Master of Science programma’s "Molecular Medicine" en “Clinical Sciences” van het Erasmus MC voor getalenteerde studenten.

RESEARCH
Het wetenschappelijk onderzoek is globaal georganiseerd binnen 3 hoofdthema's: "Bloedcelvorming en stamceltransplantatie", ‘Maligne transformatie van hematopoietische stamcellen: pathofysiologie en ontwikkeling van diagnose en therapie’ en ‘Hemostase en trombose’. De researchlaboratoria zijn gehuisvest op de 13e etage van het Faculteitsgebouw en de 8e etage van gebouw Nb en Nc. Aan de laboratoriumresearch is een reeks van klinische studies verbonden. Deze klinische studies betreffen de evaluatie en implementatie van moleculaire diagnostiek, de toepassing van allogene stamceltransplantatie, alsmede een breed scala aan klinische fase I tot III studies van nieuwe behandelingsmethoden voor diverse hematologische ziekten.

gepubliceerd: 30 juni 2014

Deel deze pagina: