Tropisch-ethnisch spreekuur

Spreekuur voor tropisch-ethnische ziekten

tropisch-etnisch spreekuur

Op dinsdagmiddag vindt het tropisch-etnisch spreekuur plaats op de polikliniek dermatologie. Patiënten die uit het buitenland afkomstig zijn of die in het buitenland gewoond of gereisd hebben kunnen hier terecht met huidproblemen. Het kan daarbij  gaan om twee soorten huidproblemen:

  • huidproblemen (meestal infecties) die tijdens of na het verblijf in de tropen zijn ontstaan
  • huidproblemen die te maken hebben met de donkere huid


Het tropisch-etnisch spreekuur is bedoeld voor patiënten die via hun huisarts of medisch specialist het advies kregen een afspraak te maken op dit spreekuur.

het consult
Tijdens het consult voert u een gesprek met een arts in opleiding tot dermatoloog en een dermatoloog die als aandachtsgebied tropische en etnische dermatologie heeft. Naast algemene vragen over uw gezondheid en uw huid kunnen er vragen worden gesteld over uw activiteiten tijdens een verre reis en verblijf, reisgenoten, vaccinaties, en andere vragen die van belang kunnen zijn bij infecties die in andere landen kunnen worden opgelopen. Wanneer het gaat om huid- of haarproblemen speciaal bij mensen met een donkere huid zullen de vragen dáármee te maken hebben. Na het gesprek wordt uw huid onderzocht en kan er als dat nodig is verder onderzoek worden voorgesteld, bijvoorbeeld een kweek of een huidbiopsie.  Soms kan er meteen een behandeling worden gestart, soms moet eerst verder onderzoek worden afgewacht.

voorbereiding
Het is bij de verdenking op een tropische infectie onder andere belangrijk om te weten waar u geweest bent, wanneer, en wat u gedaan heeft tijdens het verblijf, wanneer u precies ziek bent geworden en hoe de klachten verder zijn verlopen. Als u voor het probleem al een of meerdere behandelingen heeft gehad is dat ook belangrijk om te weten. Als u veel medicijnen gebruikt of gebruikt heeft kan het handig zijn om de apotheek te vragen om een uitdraai te maken van alle middelen die u sinds het begin van de klachten heeft gebruikt. Ook bij problemen die betrekking hebben op de donkere huid is het van belang welke medicijnen, crèmes en zalven en eventuele andere behandelingen u al gehad heeft, en wat het effect was hiervan.

afspraken en vragen
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek dermatologie, op nummer 010-7040110 of via email: afspraak.derma@erasmusmc.nl (onder vermelding van uw naam, geboortedatum en adres/telefoonnummer. Indien bekend graag uw patiëntennummer)

bezoekadres
Erasmus MC - Dermatologie
Gebouw Rochussenstraat
Burgemeester s’Jacobplein 51
3015 CA  Rotterdam

  Plaatje van leprapatiënt