Kinderdermatologie

Informatie over de kinderdermatologie.

De afdeling Dermatologie heeft een polikliniek Kinderdermatologie in het Sophia Kinderziekenhuis. Voor een bezoek aan deze polikliniek moet eerst een afspraak worden gemaakt. De hulp van de kinderdermatoloog kan ook gevraagd worden bij kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis en tijdens de opname een huidprobleem krijgen. Soms is het nodig dat een kind speciaal vanwege een huidaandoening wordt opgenomen voor een behandeling in het Sophia Kinderziekenhuis. 

De Kinderdermatologie bevindt zich op het grensvlak van de dermatologie en de kindergeneeskunde en verschilt van de dermatologie bij volwassenen. De huid van kinderen is namelijk anders dan de huid van volwassenen. Bij zuigelingen, in het bijzonder premature zuigelingen, is de doorlaatbaarheid van de huid verhoogd in de eerste levensweken. Ook bij kinderen met atopisch eczeem is de doorlaatbaarheid van de huid verhoogd. De verhouding van de huidoppervlakte ten opzichte van het totale lichaamsvolume is anders. Lokale toepassing van geneesmiddelen kan daarom op de kinderleeftijd sneller leiden tot bijwerkingen.

Voor meer informatie over Kinderdermatologie in het Sophia Kinderziekenhuis, klik hier.

De Kinderhaven

De KinderHaven is een polikliniek voor kinderen van 0 tot 18 jaar met astma, allergie/eczeem of neurologische problemen, zoals gedragsproblemen of hoofdpijn. Dit poliklinische centrum is opgezet door het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in samenwerking met het Havenziekenhuis. Kinderen krijgen hier alle aandacht en expertise van een academisch ziekenhuis, in een bijzonder kindvriendelijke omgeving. Bij ernstige problemen kan uw kind direct worden doorverwezen naar het Erasmus MC-Sophia, zonodig ook buiten ‘kantooruren’.

Verwijzing naar de KinderHaven kan door de specialist (kinderarts, allergoloog, kinderdermatoloog, longarts of KNO-arts), maar ook rechtstreeks door de huisarts als daar een goede reden voor is. Het kan dan gaan om kinderen voor wie de verwijzer behoefte heeft aan een eenmalige beoordeling en behandeladvies of om kinderen bij wie de verwijzer moeite heeft met het stellen van de juiste diagnose. Er zijn minimale wachttijden voor de KinderHaven.

Voor meer informatie over de Kinderhaven, klik hier.