Fotodynamische therapie

Informatie over fotodynamische therapie.

In het Erasmus MC worden oppervlakkige huidtumoren zoals basaalcelcarcinomen behandeld met fotodynamische therapie (PDT). Ook voorlopers van huidkanker zoals solaire keratose en Morbus Bowen kunnen met PDT worden behandeld.

PDT is een een behandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van een gel (de fotosensibilisator) die in de zieke cellen van de huid trekt en daar wordt omgezet in een lichtgevoelige stof. Dit is een stof die in kleine hoeveelheid ook van nature in het lichaam gemaakt wordt. Het duurt ongeveer 4 uur voordat de gel in gaat werken. Daarna wordt de afwijking belicht met roodkleurig licht. Soms wordt gebruik gemaakt van blauw licht.
De belichte cellen gaan kapot en worden door het lichaam opgeruimd. Direct na de behandeling ziet de behandelde huid eruit als een schaafplekje, meestal rood, soms met blaren en oppervlakkige wondjes. De genezing duurt ongeveer 10 dagen. In de eerste tijd na de behandeling is vaak een kleurverschil te zien dat verbetert in de loop van de tijd.

De meeste mensen voelen een branderig gevoel maar kunnen dit zonder verdoving goed verdragen. Soms is lokale verdoving nodig. Een enkeling vindt de behandeling echt pijnlijk en te vervelend, dan moet voor een andere mogelijkheid gekozen worden.

PDT wordt in onderzoeksverband gebruikt voor matig ernstige gevallen van acne vulgaris met vooral papels en pustels (rode bultjes en puskoppen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van blauw licht PDT. Dit heeft veel minder bijwerkingen, in vergelijking met de behandeling van de hierboven beschreven huidkanker. Bij acne is het niet nodig de gelei te gebruiken maar kan in de meeste gevallen volstaan worden met belichting met blauw licht. Soms wordt wel gebruik gemaakt van een fotosensitiser (gel) maar dan in een andere vorm (spray) en in een lage dosering die vantevoren thuis aangebracht kan worden.

Als u onze informatiefolder wilt lezen over PDT, klik hier.