Oncologie

Informatie over de behandeling van huidkanker.

De dermato-oncologie is het deel van de dermatologie dat zich richt op (de behandeling van) kwaadaardige aandoeningen van de huid. Als een arts een kwaadaardige aandoening vermoedt, wordt de plek gefotografeerd en een gedeelte van de plek door middel van een biopt onderzocht. Dit biopt wordt na plaatselijke verdoving van de huid afgenomen.

De biopten worden gezamenlijk met de foto's en verdere gegevens besproken op de wekelijkse oncologiebespreking. Hierna wordt een behandelplan opgesteld.

Vaak kan een kwaadaardige huidaandoening 'weggesneden' worden. Dit heet een 'excisie'. Onze afdeling beschikt bovendien over twee moderne behandeltechnieken:
de Mohs micrografische chirurgie en de fotodynamische therapie.

In sommige gevallen kan gekozen worden voor bevriezing (cryotherapie) of bestraling (radiotherapie). Deze laatste behandeling vindt plaats op de afdeling radiotherapie.