Flebologische behandelingen

Behandelingsmogelijkheden in de Flebo-lymfologie

Er bestaan diverse behandelingen op het gebied van de flebologie en lymfologie.

Voor het behandelen van grote spataderen, de zogenaamde stamvarices, heeft de afdeling Dermatologie de echogeleide sclerocompressie en de endoveneuze lasertherapie tot haar beschikking. Deze behandelingen kunnen gezien worden als alternatief voor de klassieke chirurgische spataderingreep, het 'strippen' van de spatader. Voordeel van deze behandelvormen is dat het dagbehandelingen zijn en ze gaan niet gepaard met littekenvorming. Bovendien blijkt de kans dat de spataderen terugkomen, kleiner te zijn dan bij een chirurgische ingreep. Wilt u meer weten over deze behandelingen, klik dan hier.

Ambulante flebectomie volgens Müller en sclerocompressietherapie zijn geschikt voor behandeling van kleinere spataderen. De kleinste vaatverwijdingen die niet geschikt zijn voor sclerocompressietherapie, of waarbij dit eerder een averechts effect heeft gehad, kunnen behandeld worden met onze nieuwste laser, de Neodynium-YAG 1064 nm laser.
Wilt u meer weten over deze behandelingen, klik dan hier

Als behandeling van bepaalde vormen van vochtophoping (oedeem) in de benen wordt gebruik gemaakt van technieken die door druk van buitenaf het oedeem verminderen. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van ambulante compressietherapie (ACT), ofwel 'zwachtelen'. Hierbij worden de benen volgens een speciale techniek ingezwachteld. Van belang is hierbij dat u regelmatig de kuitspier beweegt. Is dit niet mogelijk, dan kan voor een andere zwachteltechniek gekozen worden. Ook is in sommige gevallen een zwachtelkous mogelijk, die u zelf aan en uit kan trekken.
Zorgt het zwachtelen voor onvoldoende verbetering of is dit om andere redenen niet gewenst, dan wordt overgegaan op pneumatische compressietherapie met een apparaat dat voor veel hogere drukken kan zorgen dan met (handmatig) zwachtelen kan: de Lymfapress. Behandeling hiermee vindt doorgaans tijdens een opname plaats.
Nadat op een van deze manieren het oedeem (zoveel mogelijk) uit de benen is verdwenen zullen kousen aangemeten worden om te zorgen dat het oedeem niet terugkomt.
Wilt u meer weten over deze behandeling, klik dan hier.

Als het volume van de benen is toegenomen door ophoping van vet in de vetcellen, het zogenaamde lipoedeem, of lipohypertrofie, is liposuctie mogelijk. Hierbij wordt het overtollige onderhuids vetweefsel weggezogen. Momenteel wordt deze techniek nog niet op onze afdeling toegepast. Wilt u meer weten over deze behandeling, klik dan hier.