Therapeutisch-elastische kousen

'Steunkousen' op medische indicatie.

Er kunnen meerdere redenen zijn voor het dragen van therapeutisch-elastische kousen ('steunkousen'). Ze kunnen voorgeschreven zijn voor het verminderen van klachten of ter voorkoming van klachten of huidproblemen.Steunkousen kunnen ook aansluitend aan een behandeling noodzakelijk zijn. Er zijn vele soorten therapeutisch-elastische kousen ('TEK's), uw arts beoordeelt welke soort in uw geval het beste is. Vervolgens worden de kousen aangemeten. Dit doet de bandagist, die van verschillende plaatsen van uw been de maat opneemt. Op de polikliniek Dermatologie is de bandagist elke dinsdagmorgen aanwezig voor het aanmeten van TEK's.
TEK's worden door de zorgverzekeraar tot een bepaald maximum vergoed, dit is doorgaans twee paar kousen per 14 maanden. Tussen zorgverzekeraars kunnen echter verschillen in vergoeding bestaan. Raadpleeg bij twijfel uw zorgverzekeraar.