Inflammatie

Wat verstaan wij onder inflammatoire aandoeningen?

Inflammatoire dermatosen

Definitie
Inflammatoire dermatosen zijn chronische huidaandoeningen veroorzaakt en onderhouden door de aanwezigheid van ontstekingscellen in de huid. Het ziekteproces kan zich beperken tot de huid of een onderdeel zijn van een systemische aandoening, waarbij de huid één van de  betrokken organen is.

Wat zijn inflammatoire dermatosen?

  • alle vormen van psoriasis
  • constitutioneel eczeem en andere uitgebreide vormen van eczeem, zowel van endogene als exogene oorsprong
  • andere tot de huid beperkte inflammatoire dermatosen slecht tot niet reagerend op lokale behandelingen
  • systemische immunologische aandoeningen zoals lupus erythematodes, vasculitis, dermatomyositis, sclerodermie etc.


Hoe ontstaan inflammatoire dermatosen?
Het afweersysteem of immuunsysteem bestaat uit een groep cellen en weefsels die het  lichaam beschermt tegen vreemde indringers zoals virussen, bacteriën of schimmels. Het immuunsysteem voorkomt dat de indringers schade aanbrengen. Ook lichaamsvreemde stoffen zoals tumoren worden opgeruimd om het lichaam gaaf te houden. Als het afweersysteem niet alleen beschermt tegen vreemde indringers, maar ook lichaamseigen cellen aanvalt, dan gaat er iets mis. Psoriasis is hier een goed voorbeeld van.

Een complex mechanisme zorgt ervoor dat het immuunsysteem een duidelijk onderscheid kan maken tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen. Het immuunsysteem bestaat uit twee onderdelen. Een aangeboren deel, dat onmiddellijk antwoord geeft op lichaamsvreemde materialen. En een verworven deel, waarin herinneringen worden opgebouwd voor de specifieke afweer. Er zijn ziekten waarbij het immuunsysteem onvoldoende werkt en ziekten waarbij onderdelen van het immuunsysteem te sterk werken. Bij psoriasis gaat het om een te sterk werken van de aangeboren en verworven immuniteit.

Het immuunsysteem
Het immuunsysteem is te vergelijken met een leger. Sommige afweercellen spelen de rol van poortwachter. Ze zijn alert en in geval van vreemde indringers alarmeren ze ‘het leger’ dat bestaat uit verschillende typen witte bloedcellen. Die openen het vuur en vernietigen de vreemde cellen. Als dat complexe mechanisme faalt en niet goed afgestemd is, kan het gebeuren dat het immuunsysteem ook bepaalde lichaamseigen eiwitten/cellen als vreemd beschouwt.
Het immuunsysteem zal een reeks van reacties in gang zetten om die eiwitten/cellen uit te schakelen. Het lichaam valt als het ware zichzelf aan. Dit wordt ook wel immuun gemedieerde ontstekingsziekte ( in het Engels IMID genoemd, Immune Mediated Inflammatory Diseases) genoemd. Gewoonlijk slaagt het afweersysteem er niet in een volledige uitschakeling van de eiwitten/cellen te bewerkstelligen en blijven de aanvallen aanhouden. Daarom zijn immuun-gemedieerde ontstekingsziektes van de huid in het algemeen chronisch.

 

Foto van Inflammatoire aandoening