Partnerwaarschuwing

Informatie over partnerwaarschuwing

Wanneer op het venim-spreekuur wordt geconstateerd dat iemand een soa heeft, krijgt de betreffende persoon behalve uitleg over de ziekte en de voorgeschreven behandeling ook informatie over partnerwaarschuwing. De betreffende persoon krijgt het advies om bij voorkeur zelf contact op te nemen met de sekspartner of sekspartners en hen te adviseren om zich ook te laten onderzoeken en zo nodig te laten behandelen.

Dit kan natuurlijk in een persoonlijk gesprek, telefonisch, via SMS, via social media of op een andere manier. Wanneer dit geen optie is of wanneer iemand dit niet durft, wil of kan, dan kan er gebruik gemaakt worden van een venim-partnerwaarschuwingsformulier van de betreffende soa. Dit formulier wordt door de patiënt zelf afgegeven aan of verstuurd naar zijn sekspartner of partners.

goede soa-bestrijding
Om soa optimaal te kunnen bestrijden is partnerwaarschuwing belangrijk. Dit leidt tot het opsporen en behandelen van meerdere personen met een soa. De kansen op nieuwe besmettingen, herbesmettingen en complicaties door soa kunnen zo worden verminderd.

privacy
Op het waarschuwingsformulier komt niet de naam te staan van de persoon die een ander waarschuwt. Er worden tijdens het venim-spreekuur ook geen vertrouwelijke of andere gegevens of uitslagen van een patiënt doorgegeven aan gewaarschuwden. Partnerwaarschuwing is dus alleen gericht op het opsporen en behandelen van zoveel mogelijk personen die een soa hebben. U hoeft zich geen zorgen te maken om uw privacy.

waarschuwingsformulieren