Hoe werkt ECMO?

Hoe werkt ECMO?

Voordat de behandeling met de ECMO-machine kan beginnen, worden er onder narcose canules ingebracht. Bij pasgeborenen worden deze in de hals ingebracht, omdat hier goede vaten zitten waar de chirurg de meeste ruimte heeft om de canules in te brengen. Bij oudere kinderen worden de canules vaak in de liezen ingebracht. Door de chirurg worden 1 (veno-veneus) of 2 canules (veno-arterieel) ingebracht. Bij ECMO wordt het bloed van de patiënt buiten het lichaam om door een kunstlong, het membraan, gevoerd. In het membraan wordt het bloed van zuurstof voorzien en van kooldioxide ontdaan. Op deze manier kunnen het hart en de longen rust krijgen om te genezen.

Er zijn twee vormen van ECMO.
Door het inbrengen van een of twee canules (buisjes):

  1. Veno-veneuze ECMO; een canule met een dubbele toegang in de halsader.
    Bloed wordt uit een ader (veneus vat) gehaald en via een slangensysteem naar het membraan gevoerd. In het membraan kan het bloed zuurstof opnemen en kooldioxide afgeven. Daarna wordt het bloed naar de patiënt teruggevoerd.
    Of er zijn twee aparte veneuze canules, waarbij het bloed vanuit een veneuze canule en het systeem van slangen (tubing) naar het membraan wordt gevoerd. Daar wordt het van zuurstof voorzien en kooldioxide wordt uitgefilterd.
  2. Veno-arteriële ECMO; een canule in de halsader en een canule in de halsslagader.
    Bloed wordt afgevoerd uit de rechterboezem (atrium) van het hart via een in de halsader geplaatste canule. Het bloed wordt via het membraan naar de patiënt teruggevoerd. Daar kan het bloed zuurstof opnemen en kooldioxide afgeven. Het bloed wordt teruggevoerd via een canule in de rechterhalsslagader. 

De IC Kinderen beschikt over meerdere en verschillende ECMO-machines. Hierdoor is het mogelijk om via een centrifugaalpomp of een rollerpomp ECMO-behandeling aan te bieden. Afhankelijk van het ziektebeeld bepalen speciaal opgeleide artsen en chirurgen, welke vorm van ECMO er wordt toegepast. Daarna wordt bepaald welke machine wordt gebruikt en in welke vaten de canules worden ingebracht. Om verschillende redenen kan het gebeuren dat de veno-veneuze ECMO wordt omgezet naar veno-arterieel. Uiteraard worden de ouders/verzorgers daarover door de intensivisten ingelicht. Na een periode aan ECMO wordt volgens protocol de ECMO afgebouwd