Follow up ECMO

Follow up

Tijdens en na de ECMO-behandeling is er een follow up team betrokken bij de zorg voor de patiënt. Na de ECMO-behandeling is enkele jaren nacontrole nodig. Ouders krijgen hier 3-6 maanden na ECMO-behandeling automatisch een oproep voor. Door deze nacontrole kunnen eventuele late gevolgen van de behandeling mogelijk worden voorkomen, opgespoord en/of worden behandeld. Het follow up team bestaat uit een coördinerend kinderarts, medisch maatschappelijk werker, ontwikkelingspsychologen, klinisch geneticus en verpleegkundigen. Dit team werkt samen met het medische behandelteam. Het is de bedoeling dat de ouders ondersteund worden, zowel tijdens de opname als na ontslag uit het Erasmus MC-Sophia.

Onderzoek

Ondanks meer dan 20 jaar ervaring met ECMO-behandeling in ons ziekenhuis proberen wij deze zorg nog steeds te verbeteren. Het kan zijn dat u gevraagd wordt of uw kind wil meedoen aan een studie tijdens ECMO-behandeling. De onderzoeker zal u benaderen en u informeren over de studie, het doel en de mogelijke problemen, die bij de studie horen. U kunt te allen tijde aangeven of u dit wilt of niet. Deze beslissing beïnvloedt de zorg van uw kind niet.