Mogelijke complicaties ECMO?

Mogelijke complicaties

  • Bloedingen
    Het bloed van het kind wordt buiten het lichaam om door een ECMO-systeem geleid, Het kind krijgt medicijnen om de vorming van bloedstolsels hierbij te voorkomen. Dit verhoogt de kans op bloedingen. Er is voornamelijk gevaar voor bloedingen in de hersenen, wat kan leiden tot beschadiging van de hersenen. Wanneer er tijdens de behandeling een bloeding optreedt, kan er worden besloten de ECMO-behandeling te stoppen en de voorafgaande behandeling in te stellen. De grootte en de plaats van de bloeding speelt een belangrijke rol. Bij het staken van de ECMO-behandeling krijgt het kind een medicijn om er voor te zorgen dat de stolling van het bloed weer normaal wordt. Hierdoor kan de bloeding tot stilstand worden gebracht.
  • Infecties
    Omdat er onder andere ECMO-canules, infuus, blaascatheter, enz. bij de patiënt zijn ingebracht, is er een kans dat de patiënt een infectie oploopt. Daarom wordt er zo schoon mogelijk gewerkt en wordt de patiënt goed in de gaten gehouden of er  tekenen zijn van een infectie. Ook wordt het bloed op mogelijke infecties gecontroleerd. Zondig krijgt de patiënt antibiotica.
  • ECMO systeem
    Het ECMO systeem wordt bewaakt en goed gecontroleerd op stolsels en andere mogelijke problemen. Toch kunnen er altijd complicaties ontstaan. Het ECMO team is opgeleid en getraind om eventuele problemen zo goed mogelijk op te lossen. Het kan zijn dat er tijdens een dergelijk situatie geen tijd is om ouders op de hoogte te brengen. Zodra de patiënt weer stabiel is zal dat uiteraard wel gebeuren.