Wie heeft er ECMO nodig?

Waarom en wanneer een ECMO behandeling?

ECMO-behandeling kan uitkomst bieden als het leven van een kind ernstig in gevaar komt omdat het kind onvoldoende reageert op de ingestelde behandeling om een zuurstoftekort of een onvoldoende werking van het hart te behandelen. Met de ingestelde behandeling wordt bijvoorbeeld bedoeld:

  • Een beademingsmachine, waarvan alle mogelijkheden zijn benut. (Het langdurig gebruiken van een beademingsmachine met een hoog percentage zuurstof en hoge drukken kan de longen van het kind ernstig en blijvend beschadigen. Door ECMO toe te passen kan dit langdurig gebruik van de beademingsmachine worden verkort.)
  • Het toedienen van geneesmiddelen voor bijvoorbeeld hart, bloedvaten of longen.
  • ECMO kan ook worden gebruikt ter overbrugging van een transplantatie.

De ECMO-behandeling biedt een belangrijke verbetering van de genezingskansen. Aan ECMO ligt het kind nog steeds aan de beademingsmachine. Deze wordt zo ingesteld dat het genezingsproces de longen wordt bevorderd en de kans op blijvende schade zo klein mogelijk blijft. Doordat een groot deel van de circulatie buiten het lichaam om door de ECMO-machine wordt geleid kunnen de longen en/of  het hart tot rust komen. Daardoor kan tijd gewonnen worden om de ziekte te overwinnen of om een behandeling aan te laten slaan.