Referentiecheck

Nieuw promotiereglement
 

Sinds september 2015 is het nieuwe EUR promotiereglement van kracht. Hierin wordt de voorwaarde gesteld dat een promotor bij de definitieve goedkeuring van het proefschrift een analyse van een plagiaatscan (referentiecheck) meeneemt in de beoordeling (artikel 5.1.2).

Ter ondersteuning van de uitvoering van deze referentiecheck heeft het College voor Promoties, na overleg met de beleidsmedewerkers onderzoek en onderzoeksdirecteuren, een procedure opgesteld. Klik hier voor de PDF-versie.

De specifieke procedure van het Erasmus MC, die enigszins afwijkt van de algemene EUR procedure, wordt hieronder beschreven.
 

 

Erasmus MC procedure voor de referentiecheck

In het Erasmus MC wordt de referentiecheck uitgevoerd door de Medische Bibliotheek. De procedure omvat de volgende 5 stappen.
 

Stap 1Tenminste 2 weken voor het indienen van Formulier 2 bij de pedel, stuurt de promotor of promovendus het complete manuscript (Microsoft Word, doorzoekbare PDF of platte tekst) naar de Medische Bibliotheek, e-mail: reference.check@erasmusmc.nl. Als het document te groot is voor verzending via e-mail, kan het ook worden aangeboden via WeTransfer (of een vergelijkbare dienst).
 

Stap 2: De Medische Bibliotheek voert de referentiecheck uit door middel van het programma Turnitin.
 

Stap 3: De Medische Bibliotheek stuurt binnen één week de volgende informatie naar de promotor:

  • Turnitin Originality Report: dit bevat alle overlappingen van delen van het manuscript met andere bronnen.
  • Checklist Reference Check Report and Analysis: dit is een samenvatting van de bevindingen, inclusief een advies aangaande:
  1. Mogelijke verklaringen van overlappende tekst.
  2. Het percentage overlap dat overblijft na eliminatie van 1.
  3. Mogelijke problemen, indien van toepassing.

Stap 4: De promotor beoordeelt de referentiecheck en het advies van de Medische Bibliotheek.
 

Stap 5: De promotor doet één van de volgende drie dingen:

  1. Als er geen verdenking is van plagiaat, dan ondertekent de promotor de Checklist en mailt deze samen met het Originality Report en Formulier 2 naar de pedel.
  2. Als er niet adequaat verwezen is naar originele publicaties van anderen, dan verzoekt de promotor de promovendus om de benodigde verbeteringen aan te brengen. Nadat de referenties zijn aangepast, dient het manuscript opnieuw te worden aangeboden aan de Medische Bibliotheek voor een nieuwe referentiecheck.
  3. In geval van ernstige twijfel meldt de promotor dit bij de Coördinator Wetenschappelijke Integriteit.

 

Roadmap for website

Referentiecheck door uitgevers

Uitgevers maken routinematig gebruik van detectiesoftware om de ingediende artikelen te controleren op plagiaat.

De meeste grote uitgevers zijn lid van Similarity Check, die iThenticate software gebruikt om artikelen op plagiaat te scannen. Artikelen worden vergeleken met een database met webpagina’s en gepubliceerd materiaal met inbegrip van tijdschriften en boeken.

Klik hier op de lijst van de leden van Similarity Check of download een lijst van titels opgenomen in de Similarity Check database.
 


Contact
 

Indienen van manuscripten voor referentiecheck: reference.check@erasmusmc.nl
Contactpersoon Medische Bibliotheek: Dr. Frans Mast, f.mast@erasmusmc.nl, tel: (010-70)43780
Contactpersoon PhD beleid: Dr. Maud Vissers, m.n.vissers@erasmusmc.nl, tel: (010-70)32578
Coördinator Wetenschappelijke Integriteit: Ir. Hanneke den Breeijen, j.denbreeijen@erasmusmc.nl, tel: (010-70)37520 of (010-70)32579